واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار

نویسندگان

  • عباس مختاری آبکناری
چکیده مقاله:

به طور کلی در آبزی پروری پایدار رعایت مسائل زیست محیطی در تولید آبزیان، استفاده بهینه از نهاده های تولید و منابع آبی و همچنین حفاظت از حقوق نسل های آینده مورد تاکید قرار می گیرد. کارشناسان شیلات در بخش تکثیر و پرورش آبزیان کشور از جمله نیروهای صفی هستند که در خط اول تولید آبزیان می باید راهبر و ضابط رعایت اصول و قوانین آبزی پروری پایدار باشند. هدف اساسی پژوهش حاضر سنجش نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در راستای آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع کاربردی و همچنین توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان شیلاتی که در بخش های اجرایی آبزی پروری کشور در شیلات استان ها و مرکز مشغول به فعالیت هستند، تشکیل می دهند و از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر از 30 استان به روش طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی ابزار اندازه گیری با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان خبره آبزی پروری مورد بازبینی قرار گرفت و همچنین اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 20 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای‌کرونباخ 85% تعیین شد. نتایج بدست آمدة تحقیق در زمینه نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات نسبت به آبزی پروری پایدار برحسب اولویت آموزش؛ مدیریت آبزی پروری پایدار، مدیریت عوامل بیوتکنیکی موثر بر پایداری، و کنترل و مدیریت صحیح بر بیماری های آبزیان تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از پروبیوتیک‌ها در ایران

چکیده توسعه پایدار آبزی­پروری در بخش کشاورزی، نیازمند به­کارگیری تکنیک­های نوین می­باشد. در بین تکنیک­های معرفی شده، استفاده از باکتری­های مفید یا زیست­یار با اهدافی نظیر بهینه­سازی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده در محیط پرورشی آبزیان، مصرف بهینه و افزایش کارآیی بهره­برداری از آب و همچنین ارتقاء عملکرد رشد آبزیان، صورت می‌گیرد. ماهیان پرورشی در جهت تأمین پروتئین کش...

متن کامل

واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل شغل (مطالعه موردی: کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران)

Progress and development of organizations depend on improving the level of knowledge, insight, and skills of their human resources so that organizations can achieve to competitive advantage in line with their scientific and economic goals as well as innovation. The first step of educational planning in organizations is to determine educational needs and present educational plans for employees’ ...

متن کامل

اهمیت مخمرهای تک سلولی در آبزی پروری

مخمرها سلول­های یوکاریوتی هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی حائز اهمیت بوده و از نظر صنعتی و بیوتکنولوژیک درتولید آنزیم­ها، واکسن­ها و بعضی از داروهای نوترکیب کاربرد دارند. این تک­ سلولی­ ها در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی نیز کاربرد داشته و عموما از محیط­های طبیعی و یا فلور گیاهان و جانوران تهیه، و پس از شناسایی، بصورت انبوه کشت داده می­شوند. امتیازات ویژه مخمرها ازجمله تولید آسان، سریع ...

متن کامل

بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزی‌پروری پایدار در استان گیلان

صنعت آبزی­ پروری به عنوان یک فعالیت کشاورزی بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفهوم پایداری قرار دارد که می­‌تواند با کمترین آسیب به محیط­زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه روستایی باشد. از آنجایی که استان گیلان از قطب­‌های مهم آبزی ­پروری کشور است بنابراین محتوای مناسب برای ترویج آبزی­ پروری پایدار یکی از اقدامات اساسی در راستای حفظ محیط­زیست و توسعه پایدار در این استان است. در نتیجه پژوهش...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان)

امروزه صنعت آبزی‌پروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش‌های اقتصادی در تأمین امنیت غذایی، تجارت، اشتغال­زایی و محرومیت‌زدایی مناطق روستایی در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار در استان لرستان می‌باشد. این تحقیق کاربردی به شیوه پیمایشی انجام شده است و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه آبزی‌پروران در استان لرستان ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023