وضعیت شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی سال های 1380 تا 1386 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسندگان

  • حسینی نژاد, زهرا
  • دهقانی, محمودرضا
  • روح الامینی, آزاده
  • موسی پور, نعمت ا..
  • کامیابی, عباس
چکیده

زمینه و هدف : در رشته پزشکی، هزینه سنگین آموزش، مدت طولانی تحصیل و دشوار بودن دروس همه مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری دانش­آموختگان این رشته در فعالیت­های حرفه­ای، مقادیر هنگفتی از سرمایه ملی بی­حاصل خواهد ماند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات در خصوص فعالیت­های شغلی دانش­آموختگان رشته پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شغلی ایشان پس از فارغ­التحصیلی، اجرا شد. روش­کار : طی یک مطالعه هم­گروه گذشته­نگر (کوهورت) تمامی 528 نفر دانش­آموختگان رشته پزشکی سال­های 1380 تا 1386 دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها و اطلاع از آخرین وضعیت شغلی و تحصیلی دانش آموخته از مصاحبه تلفنی مستقیم و غیر مستقیم استفاده شد. به منظور تعیین ارتباط عوامل مؤثر بر وضعیت شغلی و قبولی در آزمون دستیاری از آنالیز رگرسیون لاجیستک و آنالیز بقا استفاده شد. یافته­ها : میزان دسترسی به دانش آموختگان 86 درصد بود. بعد از حداقل سه سال از اتمام تحصیل، حدود 62 درصد از دانش آموختگان به حرفه پزشکی روی آورده بودند که عمدتاً اشتغال در درمانگاه­ها و یا در دوره طرح و سربازی، مطب شخصی و تخصص­های بالینی بود. از مجموع کلیه دانش­آموختگان 40 نفر (6/7 درصد) بی­کار بودند، تقریباً همین تعداد نیز به مشاغل غیر پزشکی مشغول بودند، 18 درصد در تخصص­های بالینی مشغول به تحصیل یا کار بودند و مابقی به خارج از کشور عزیمت نموده­ بودند. بر اساس تحلیل بقا خانم­ها نه تنها بیشتر بلکه سریع­تر به کارهای پزشکی مشغول شده­اند (میانه برآورد شده توسط مدل تحلیل بقا برای خانم­ها و آقایان به ترتیب 8/3 و 5/4 سال بود، 009/0= P ). از نظر فعالیت در مشاغل حرفه­ای و همچنین قبولی در امتحان دستیاری، زنان نسبت به مردان به ترتیب حدود 12 و 17 درصد موفق­تر بودند که البته از نظر آماری معنی­دار نبود. معدل کل دوران پزشکی مهم ­ ترین عامل تأثیرگذار بر قبولی در آزمون دستیاری شناخته شد. نتیجه­گیری : به نظر می­رسد که حدود 20 درصد دانش­آموختگان پزشکی در کرمان در دراز مدت (گذشت بیش از 3 سال از اتمام تحصیل) به صورت مستقیم در فعالیت­های مرتبط به رشته تحصیلی خود وارد نشده یا از کشور خارج شده­اند. توجه به دلایل عدم موفقیت پزشکان مرد در مقایسه با پزشکان زن با وجود نیاز زیاد به خدمات پزشکان مرد، امری بسیار مهم است که احتمالاً درآمد پایین می­تواند تا حدودی این موضوع را توجیه نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف : در رشته پزشکی، هزینه سنگین آموزش، مدت طولانی تحصیل و دشوار بودن دروس همه مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری دانش­آموختگان این رشته در فعالیت­های حرفه­ای، مقادیر هنگفتی از سرمایه ملی بی­حاصل خواهد ماند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات در خصوص فعالیت­های شغلی دانش­آموختگان رشته پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شغلی ایشان پس از فارغ­التحصیلی، اجرا شد. روش­کار : طی یک ...

متن کامل

موقعیت شغلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمینه: آگاهی از وضعیت دانش آموختگان دانشگاه ها به منظور جهت یابی برنامه های آینده ضروری است. هدف: این مطالعه به منظور شناسایی موقعیت حرفه ای دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی برای کلیه دانش آموختگان پزشکی سال های 1370 تا 1376 دانشگاه پرسشنامه ارسال شد. از حدود 480 پرسشنامه ارسالی پس از پیگیری های لازم فقط 98 پاسخ دریافت شد که اطلاعات بدست...

متن کامل

وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

زمینه: مساله اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالش های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. هدف: مطالعه به منظور بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از مجموع 1168 پرسشنامه ارسالی برای دانش آموختگان سال های 1370 تا 1376 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، تعداد 410 پرسشنامه برگشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: %5/...

متن کامل

موقعیت شغلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمینه: آگاهی از وضعیت دانش آموختگان دانشگاه ها به منظور جهت یابی برنامه های آینده ضروری است. هدف: این مطالعه به منظور شناسایی موقعیت حرفه ای دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی برای کلیه دانش آموختگان پزشکی سال های 1370 تا 1376 دانشگاه پرسشنامه ارسال شد. از حدود 480 پرسشنامه ارسالی پس از پیگیری های لازم فقط 98 پاسخ دریافت شد که اطلاعات بدست...

متن کامل

وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن

  اهداف. پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی تحت تاثیر عوامل متعددی است و شناسایی عوامل خطرآفرین ضروری به نظر می­رسد. این مطالعه به­منظور شناسایی عملکرد تحصیلی دانش­آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.   روش­ها. در مطالعه­ای مقطعی، 586 دانش­آموخته رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1365 تا انتهای 1382 به روش سرشماری انتخاب شدند. پرسش­نامه­ای مشتمل بر اط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  67- 76

تاریخ انتشار 2008-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022