ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط

نویسنده

  • جهانیار بامداد صوفی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

شرکت های کوچک و متوسط دارای ویژگی های مدیریتی مخصوصی به خود هستند. این شرکت ها از نظر میزان استفاده از تکنولوژی سرانه، سیاستگذاری ها و تعیین خط مشی خود ( سیاست های تولیدی، مالی، بازاری با...)، نحوه استفاده از منابع انسانی و بالاخره به خاطر خصوصیات ساختاریشان نسبت به شرکت های بزرگ کاملا متفاوت عمل می کنند. به علاوه، شرکت های کوچک و متوسط برای تهیه منابع مالی مورد نیاز خود، تامین مواد اولیه مرغوب، برنامه ریزی تولید، جذب نیروی انسانی ماهر، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی کارآمد مدیریتی (مثلا حسابداری صنعتی)،... دارای کمبودها، نقاط ضعف و مشکلاتی هستند. از طرفی، شرکت های کوچک و متوسط بخاطر انسجام در ساختار سازمانیشان ، قابلیت انعطاف پذیری بالایشان، صرفه جویی در هزینه ها در مقیاس تولید و بالا بردن نسبی سودآوریشان دارای نقاط قوتی نیز هستند که در صورت توجه به آنها و رفع معضلات می توانند در توسعه اقتصادی و حتی در بازرگانی خارجی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط

دولتها علاقه مند کمک به شرکتها جهت افزایش صادرات هستند و دراین راستا برنامه های ارتقا صادرات دولت منجر به افزایش بیشتر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت های بزرگ می گردد. لذا رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط و همین طور عواملی که نقش مهمی را در موفقیت صادراتی آنها ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات بسیاری در مورد شناسایی این گونه عوامل انجام گرفته که در این مقاله ...

متن کامل

تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت¬های کوچک و متوسط

امروزه یکی از مهم‌ترین چالش­های فراروی مدیران شرکت­های کوچک و متوسط، مبحث تامین مالی است. در این پژوهش با استفاده از روش کیو (ترکیبی از دو روش کیفی و کمّی) موانع تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی شدند. پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با 12 نفر از مدیران عامل شرکت­ها، 64 مانع برای شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی شد. این موانع توسط 84 نفر از مشارکت­کنندگان شامل مدیران مالی، مدیرا...

متن کامل

تأثیر ویژگی های شرکت در بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت در بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط در ایران در فاصله سال های 1360-1384 می باشد. بدین منظور تأثیر چهار متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه، نوع مالکیت وسطح تکنولوژی در بقای شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استفاده شده و با استفاده از نرم افزار tda به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.برای تج...

متن کامل

اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط

هدف این تحقیق، بررسی انتخاب کانال صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط (SME) تولید و صادر کنندۀ موادغذایی در زمانی است که ازاینترنت به عنوان ابزار اطلاعاتی و  ارتباطاتی در محیط بین الملل استفاده می کنند. برای مشخص نمودن تاثیر اینترنت بر کانالهای صادراتی و اینکه  چگونه امکانات اینترنتی و استفاده از اینترنت بر انتخاب کانالهای صادراتی تاثیر دارد، دو مدل مفهومی ارائه شده است؛ مدل اوّل، ارتباط بین امکانات ای...

متن کامل

بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی صنایع کوچک استان آذربایجانغربی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی بخش مواد غذایی دارای مجوز فعالیت از شرکت شهرکهای صنعتی است.که به علت محدود بودن جامعه آماری ،از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده شد ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 25.26

صفحات  1- 19

تاریخ انتشار 1997-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023