پترولوژی، ژئوشیمی و شیمی کانی توده نفوذی شمال کوه شاه پسند(استان مرکزی)

نویسندگان

چکیده

توده نفوذی شمال کوه شاه­  پسند، به سن ائوسن پسین - الیگوسن در شمال­ غرب ساوه واقع شده است. ترکیب شیمیایی سنگ­های نفوذی شمال کوه شاه­ پسند نشان دهنده ترکیب متنوعی ازسنگ­ های گابرو دیوریت، دیوریت، مونزونیت، کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت وگرانیت است. سنگ­ های ذکر شده دارای بافت­ گرانولار، اینترگرانولار، پورفیروئیدی و پوئی­کلیتیک هستند. پلاژیوکلاز، پیروکسن، آمفیبول، بیوتیت، فلدسپارپتاسیم و کوارتز از جمله کانی­های اصلی وکانی­های فرعی شامل زیرکن، آپاتیت، اسفن و کانی­های کدر می­باشند. توده نفوذی مورد مطالعه با توده نفوذی سیلیجرد واقع در شمال غرب ساوه به لحاظ ژئوشیمیایی، جایگاه تکتونیکی و منشأ مقایسه شده است. نمودارهای عنکبوتی، غنی­ شدگی اندکی از LREE نسبت بهHREE و نیز بالا بودن مختصری عناصر ناسازگارLIL نسبت به عناصر سازگار HFS را نشان می­ دهد. ناهنجاری منفی Nb، Ti، P بیانگر وابستگی این توده ­ها به مناطق فرورانش است. داده ­های ژئوشیمیایی سنگ کل این توده پیشنهاد می ­کند که ماگمای والد تشکیل دهنده سنگ­ های نفوذی مورد مطالعه احتمالا ناشی از تفریق بلوری ماگمای بازالتی در مخازن ماگمایی است که آلایش اندکی با پوسته قاره ای حاصل نموده است. تجزیه نقطه­ ای انجام شده بر روی کانی­های پلاژیوکلاز، بیوتیت و پیروکسن مربوط به نمونه­ های سنگ­  های گرانودیوریتی و گابرودیوریتی توده نفوذی شمال کوه شاه­ پسند نشان می­ دهد که ترکیب پلاژیوکلاز درنمونه­ های گرانودیوریتی از الیگوکلاز تا آندزین ودر نمونه­ های گابرودیوریتی از آندزین تا بیتونیت متغیر است. تجزیه نقطه­ ای انجام شده بر روی کانی پیروکسن بیانگر وجود دو نوع پیروکسن(ارتوپیروکسن با ترکیب هیپرستن و کلینوپیروکسن با ترکیب اوژیت – دیوپسید) در نمونه های گابرودیوریتی می­ باشد، در حالی­که نمونه­ های گرانودیوریتی فاقد ارتوپیروکسن بوده و فقط کلینوپیروکسن با ترکیب اوژیت – دیوپسید قابل مشاهده است. بر اساس نتایج زمین - دما فشارسنجی، دمای تعادل پیروکسن­ها در زمان جایگزینی توده نفوذی حدود 800 تا 970درجه سانتیگراد و فشار جایگزینی حدود7 تا 8 کیلوبار تخمین زده می­ شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

توده گرانیتوییدی کوه شاه در شمال خاور نقشه زمین­شناسی 1:100000 بافت واقع است. این توده دارای ترکیب سنگ­شناسی آلکالی فلدسپار گرانیت، گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزدیوریت، دیوریت و گابرو و در بین سنگهای آتشفشان تخریبی ائوسن تزریق شده است. در نمودارهای تغییرات، روندهای عناصر اصلی نمونه­های مورد مطالعه نشانگر پیوستگی طیف ترکیب سنگ‌شناسی توده گرانیتوییدی کوه‌شاه و تشکیل آن از راه تفریق...

در شمال روستای پراچان (شمال کرج)، سیلی با ترکیب گابرو تا مونزونیت به درون توف­های کرج تزریق شده است. مجموعه کانی­های تشکیل دهنده این توده شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، آلکالی­فلدسپار، الیوین و بیوتیت است. مطالعات شیمی کانی­ انجام شده روی کلینوپیروکسن­های موجود در­ سنگ­های توده­ نفوذی بیانگر حضور دو نوع کلینوپیروکسن با ترکیب دیوپسید و اوژیت است. ترکیب شیمیایی پیروکسن­ها بیانگر شکل­گیری آنها در محیط ...

مجموعه پلوتونیک کوه میش در 30 کیلومتری جنوب سبزوار واقع است و از نظر تقسیم‌بندی زمین‌ساختی، بخشی از زون سبزوار به‌شمار می‌رود. این مجموعه از دو گونه سنگ پلوتونیک تشکیل شده که عبارتند از 1) مجموعه گرانیتوییدهای واقع در شمال کوه میش که بیشتر از مونزوگرانیت، پیروکسن گرانودیوریت تشکیل شده‌اند. کانی‌های اولیه قابل تشخیص در این سنگ‌ها شامل پلاژیوکلاز، کوارتز و فلدسپار قلیایی است، این واحدها از نظر ژئ...

مجموعه پلوتونیک کوه میش در 30 کیلومتری جنوب سبزوار واقع است و از نظر تقسیم‌بندی زمین‌ساختی، بخشی از زون سبزوار به‌شمار می‌رود. این مجموعه از دو گونه سنگ پلوتونیک تشکیل شده که عبارتند از 1) مجموعه گرانیتوییدهای واقع در شمال کوه میش که بیشتر از مونزوگرانیت، پیروکسن گرانودیوریت تشکیل شده‌اند. کانی‌های اولیه قابل تشخیص در این سنگ‌ها شامل پلاژیوکلاز، کوارتز و فلدسپار قلیایی است، این واحدها از نظر ژئ...

توده نفوذی وش، در شمال غرب نطنز واقع شده است و بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر است. این پلوتون با سن احتمالی الیگومیوسن در نتیجه فعالیت های شدید ماگمایی در طی و پس از کوه زاد آلپی تشکیل شده است. ترکیب توده نفوذی از گرانودیوریت تا تونالیت تغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل کوارتز، پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار است و کانی های فرومنیزین آن بیوتیت و آمفیبول است. این توده حاوی ا...

مجموعه ¬ماگمایی شمال معلمان واقع درجنوب¬ دامغان، در بخش¬شمالی زون ¬ساختاری ایران مرکزی واقع شده ¬است. این مجموعه ¬ماگمایی طیف متنوعی از سنگهای آذرین درونی، بیرونی و نیمه عمیق را شامل می¬شود. این تحقیق بررسی تفصیلی سنگهای آذرین درونی عمیق و نیمه عمیق این مجموعه ماگمایی را که به صورت استوک یا دایک رخنمون یافته¬اند، دربرمی¬گیرد. سنگهای مورد مطالعه دارای طیف ترکیبی گابرودیوریت، مونزونیت، گرانودیوری...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود