کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

نویسندگان

  • جمشید عبدی فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
  • علی خورگامی استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
  • محمدعلی باغستانی دانشیار بخش علف های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
  • پیمان ثابتی محقق علف های هرز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
چکیده مقاله:

به منظور بررسی کارآیی علف­ کش جـدید فـورام سولفورون + یدوسـولفورون (مایسترادی) نسبت به سـایر علف­ کش­ های مجاز در کنترل علف­ های هرز مزارع ذرت دانه­ ای، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه واقع در ماهیدشت اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 4 تکرار و 11 تیمار انجام گرفت. در این آزمایش سه سطح (38.75 ، 46.5 و 54.25 گرم در هکتار) از علف­ کش فورام سولفورون + یدوسولفورون به همراه علف­ کش ­های نیکوسولفورون، فورام سولفورون، ریم سولفورون، فورام سولفورون + ریم سولفورون، برومایسید + وجین علف­ های هرز باریک برگ، برومایسید + نیکوسولفورون و یو 46 + وجین علف­ های هرز باریک برگ مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن، تیمار وجین کامل علف­ های هرز به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. علف­ های هرز موجود در آزمایش شامل تاج خروس، سلمه تره، توق، قیاق و ارزن وحشی بودند. نتایج حاصله نشان داد که دزهای 38.75 و 46.5 گرم در هکتار علف­ کش فورام سولفورون + یدوسولفورون پس از تیمارهای برومایسید+ نیکوسولفورون و برومایسید+ وجین علف­ های هرز باریک برگ، توانستند به ترتیب بیش از 90 و 86 درصد علف ­های هرز ذرت را کنترل و عملکرد ذرت را به­ طور معنی­ داری افزایش دهند، لذا با توجه به پایین بودن تعداد علف­ کش­ های منـاسب جهت کنترل علف ­های هرز در مـزارع ذرت و لزوم دست ­یابی به علف­ کش­ های جدید به نظر می­ رسد استفاده از دزهای 38.75 و 46.5 گرم در هکتار علف­ کش فورام سولفورون + یدوسولفورون در تناوب با سایر علف­ کش­ های مجاز، می ­تواند نقش موثری در کنترل علف­ های هرز و افزایش عملکرد در ذرت داشته باشد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر علف کش های فورام سولفورون و نیکو سولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ی ذرت هیبرید SC.704

به منظور ارزیابی کارایی دو علف‌کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و نیکوسولفورون (کروز) در مقایسه با علف‌کش‌های رایج ذرت، این آزمایش در سال زراعی 1389 در شهرستان شوشتر به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فورام سولفورون 5/1 لیتر در هکتار، فورام سولفورون 5/2 لیتر در هکتار، نیکوسولفورون 5/1 لیتر در هکتار، نیکوسولفورون دو لیتر در هکتار، آترازین یک لیتر در هکتار+ لاسو...

متن کامل

ارزیابی مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای با تکیه بر کاهش دُز مصرف علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون

به ­منظور ارزیابی مدیریت تلفیقی علف­ های هـرز بر کنترل علف­ های هـرز و کاهش مصرف علف­ کش­های ذرت دانه ­ای، آزمایشی در سال 1389 در شهرستان قزوین به صورت فاکتوریل در قالب بلوک ­های کامل تصادفی با چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت در سه سطح شامل کاشت تک ردیفه، کاشت دو ردیفه مربعی و کاشت دو ردیفه زیگزاگی و استفاده از علف­ کش در دو سطح شامل علف­ کش ­های فورام سو...

متن کامل

اثر علف کش های فورام سولفورون و نیکو سولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ی ذرت هیبرید sc.۷۰۴

به منظور ارزیابی کارایی دو علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و نیکوسولفورون (کروز) در مقایسه با علف کش های رایج ذرت، این آزمایش در سال زراعی 1389 در شهرستان شوشتر به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فورام سولفورون 5/1 لیتر در هکتار، فورام سولفورون 5/2 لیتر در هکتار، نیکوسولفورون 5/1 لیتر در هکتار، نیکوسولفورون دو لیتر در هکتار، آترازین یک لیتر در هکتار+ لاسو ...

متن کامل

اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

به منظور ارزیابی کارایی مقادیر مختلف مخلوط علف­کش نیکوسولفورون و بروموکسینیل+ام­سی­پی­ای در زمان­های مختلف کاربرد در کنترل علف­های­هرز ذرت (Zea mays) در سال 1396 در منطقه کرج، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) با سه تکرار انجام شد. کرت­های اصلی شامل چهار زمان­ کاربرد (مراحل رشدی مختلف ذرت: دو تا سه، سه تا چهار، چهار تا شش و شش تا هشت برگی) و کرت­های فرعی شامل دزهای 0، 25، 5...

متن کامل

کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش

به منظور بررسی اثر تیمار کنترل مکانیکی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و تأثیر این روش در کاهش مصرف علف کش ها، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی موسسه آفات و بیماری‌ها (بخش علف هرز) در کرج اجرا شد. دراین آزمایش سه سطح تیمار کنترل مکانیکی (بدون کنترل یا شاهد، یک بار کولتیواتور زنی 4 هفته پس از کاشت و دوبار کولتیواتور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1(21) بهار

صفحات  57- 68

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023