کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه در ایران مورد یادگیری الکترونیکی

نویسندگان

  • نهال خاک نگارمقدم
  • پریوش صفا
چکیده مقاله:

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های گوناگون، هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌یابد.در حوزه آموزش زبان نیز اهمیت این فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافی نسبت به این امکانات، بررسی و مطالعه روش‌هایی که در سایت‌های مختلف شبکه اطلاع‌رسانی جهانی برای این کار طراحی شده‌اند به عنوان یک پژوهش در اولویت قرار دارد.این تحقیق نه تنها به مدرسان زبان و زبان آموزان ایرانی در جهت استفاده بهینه از این ابزار کمک می‌نماید، بلکه می‌تواند در بهبود و تکمیل این روش‌ها نقش بسزایی داشته باشد.با یک نگاه کلی به روش‌های موجود، مسائلی که در زمینه آموزش زبان از این طریق وجود دارد، توجه معلم متخصص را جلب می‌کنند:1- ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف یادگیری الکترونیکی(learning e-) کدام‌اند و با توجه به این ویژگی‌ها آیا می‌توان این روش یادگیری را یک «ابزار کامل و مستقل» در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی دانست یا باید به عنوان یک «ابزار کمک آموزشی»، به موازات کلاس درس از آن بهره گرفت؟2-نیازهای یک زبان‌آموز ایرانی در مواجهه با سایت یادگیری الکترونیکی چیست؟3- با توجه به ارزیابی روش‌های یادگیری الکترونیکی (e-learning) و نیازهای زبان‌آموزان ایرانی در مقابل این ابزار، چه شاخص‌هایی را باید جهت طراحی یک سایت آموزش الکترونیکی زبان فرانسه برای زبان آموزان ایرانی در نظر گرفت؟به منظور پاسخ به این سوالات می‌کوشیم با مطالعه ویژگی‌ها و نکات مثبت و منفی یادگیری الکترونیکی، در جهت رفع مشکلات موجود برآییم.به این ترتیب، میزان یادگیری 20 نفر زبان‌آموز ایرانی و نیازهای آنها را در مقابل این نوع از آموزش به طور عملی مطالعه کردیم تا راهکارهایی برای استفاده هرچه بهتر از این ابزار در اختیار متخصصین این فناوری قرار گیرد و جهت طراحی یک نمونه ایرانی آن‌ها را یاری دهد.نتایج این تحقیق همچنین می‌تواند در امر تعیین محتوای دروس به معلمین زبان کمک کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری/یاددهی

  اهداف : شناخت و درک موانع و مشکلات تغییر نظام آموزشی الزامی است. توسعه فناوری اطلاعات نیازمند به همکاری همه بخش‌های آموزش و پرورش است، اما حوزه معلمان و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، اساسی­ترین نقش را در این امر برعهده دارد. این مطالعه با هدف بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری- یاددهی از دیدگاه معلمان انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه غیرآزمایشی و از نوع زمینه‌­یابی ا...

متن کامل

تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان

هدف اساسی فناوری آموزشی تسهیل، توسعه و تقویت فرایند آموزش و یادگیری است. فناوری آموزش و یادگیری زبان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة علوم انسانی است که چارچوب نظری و اصول خاص خود را دارد. این فناوری، ماهیتی چند بعدی و میان رشته‌ای دارد که در نتیجة تحقیقات در اصول و مبانی نظری و عملی گستره‌های زبان‌شناسی کاربردی، زبان‌شناسی رایانه‌ای و دانش استفادة بهینه فناوری به وجود...

متن کامل

تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان

هدف اساسی فناوری آموزشی تسهیل، توسعه و تقویت فرایند آموزش و یادگیری است. فناوری آموزش و یادگیری زبان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة علوم انسانی است که چارچوب نظری و اصول خاص خود را دارد. این فناوری، ماهیتی چند بعدی و میان رشته ای دارد که در نتیجة تحقیقات در اصول و مبانی نظری و عملی گستره های زبان شناسی کاربردی، زبان شناسی رایانه ای و دانش استفادة بهینه فناوری به وجود آمده ...

متن کامل

وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیتبه کارگیریفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرفرایندیاددهی- یادگیریازدیدگاهاعضایهیاتعلمی دانشگاه آزاد واحد رودهن صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی اعضای هیات علمی واحد و نمونه تحقیق شامل 96 نفر که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که به پرسشنامه پاسخ داده اند. داده ها با استفاده از آزمون آماری (جی ال ام)[1] تحلیل شد. یافته ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023