کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

با تحول تعاملات سیاسی بین المللی و افزایش بازیگران غیردولتی در صحنه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان، کشورها نمی توانند نقش سازمان های مردم نهاد و غیردولتی را در کنش­های خارجی نادیده بگیرند و در میان این سازمان­ها، انجمن های دوستی یکی از بازیگران نوظهور عرصه دیپلماسی و روابط فرهنگی محسوب می شوند. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  کدامند؟ فرضیه مقاله این است که انجمن­های دوستی یکی از بازوهای اجرایی دیپلماسی نوین عمومی در عصر حاضر محسو می­شوند که کنشگری برنامه ریزی شده آنها می تواند منافع ملی کشورها را با هزینه­های اندک تر تامین نماید. برای اثبات این فرضیه، از چارچوب مفهومی دیپلماسی فرهنگی بهره گرفته­ایم و یافته ها نشان می دهند که انجمن های دوستی ایران بارعایت برخی از ملزومات در عرصه سیاست بین­المللی می تواند قدرت فرهنگی ایران را ارتقاء دهند و منفعت جامعه ایرانی را در مراودات فرهنگی در نظر داشته باشند. برخی از کارکردهای انجمن های دوستی ایران برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و کسب موقعیت مطلوب سیاسی و فرهنگی برای دستگاه سیاست خارجی ایران عبارت از؛ تصویرسازی مثبت از چهره ایران، گسترش تعاملات دوستانه، کمک رسانی به اهداف سیاسی بین­الملی ایران، برجسته کردن میراث فرهنگی ایرانیان، همسوکردن جامعه هدف با ایده­های فرهنگی ایران، انتقال پیام های سیاسی و فرهنگی، افزایش سطح صلح منطقه­ای و جهانی، اعتمادسازی، ارتقاء همگرایی سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام، مدیریت افکار عمومی و غیره می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه

جمهوری اسلامی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزه های مقدس و متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده و می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از خود نشان دهد. در این راستا ترکیه، کشور مسلمانی که همواره از کشورهای هدف دیپلماسی فرهنگی ایران بوده است . سوال اصلی مقاله حاضر عبارتست از اینکه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه...

متن کامل

مؤلّفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران دارای مؤلفه‌های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که متأثر از آموزه‌های متعالی اسلام و به‌ویژه مکتب اهل بیت^ است؛ به این خاطر می‌تواند دیپلماسی فرهنگی فعال‌تری از خود نشان دهد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مؤلفه‌هایی است؟ و کدام‌یک از مؤلفه‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه مؤلفه‌های ارزشی ـ بینشی، ...

متن کامل

مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این مقاله رتبه بندی مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی و دستیابی به عناصر کلیدی آن است. از این رو در پاسخ به این پرسش اصلی که «مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در یک فرآیند روشی آمیخته کمی و کیفی، براساس مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته 70 مؤلفه مؤثر از مجموعه مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی با روش دلفی شناسایی و بررسی می‌شود. با کمک خبرگان و متخصصی...

متن کامل

مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله، به مفهوم و عملکرد دیپلماسی فرهنگی به‌منظور ارائه مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت‌ها هدایت می‌شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت‌های فرهنگی، به‌عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب می‌شود. روش تحقیق، روش ترکیبی است و از ابزار مختلف همچون منابع مکتوب، سایت‌های رسمی و معتبر، مصاحبه‌های عمقی و پرسشنامه استفاده شده ا...

متن کامل

منافع ملی و شاخص های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی در مقایسه با ابزارها و اهرم­های رایج دیگر در روابط بین­الملل دارای مزایایی است که مهم­ترین آنها عبارت­اند از مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع وکشورهای مقصد، عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه در کنار جذابیت، حضور جدی تر بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.  دیپلماسی فرهنگی بیشتر به دنبال کشف، تعریف و ت...

متن کامل

دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن های دوستی در روابط بین الملل

چکیده نقش آفرینی تشکلهای غیردولتی درحقیقت تبلور حضور رسمی و سازمان یافته مردم  یک کشور در روابط خارجی و روند تعاملی جامعه جهانی تلقی می­شوند؛ از این رو انجمن­های دوستی یکی از بازیگران ﻣﺆثر حوزه دیپلماسی عمومی به شمار می­روند. تحولات دهه­های اخیر در عرصه بین­الملل نشانگر این واقعیت است که نقش انجمن­های دوستی و نهاد­های مردمی و تشکل­های غیر رسمی در معادلات جهانی رو به گسترش و به موازات آن، نقش دو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 11

صفحات  79- 112

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021