کارکردهای پیامک در زندگی جوانان

نویسندگان

  • ادیبه کریمی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
  • محمدسعید ذکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه‌های زندگی انسان حضوری مؤثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده‌تر و پیشرونده‌تر است. تلفن همراه و به‌خصوص قابلیت ویژه‌ی آن در شکل سرویس پیام کوتاه، دیگر نه ابزاری فنی، بلکه به رسانه‌ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام‌های کوتاه شکل‌دهنده‌ی نظم زندگی روزمره و فناوری ارتباطی مهمی در هویت‌بخشی و ارتباط کاربران آن با خود، شبکه‌های بلافصل و آشنای اجتماعی و محیط پیرامون هستند. مقاله‌ی حاضر با هدف بررسی کارکردهای پیامک در بین جوانان و با استفاده‌ی توأم از پیمایش و مصاحبه‌های نیمه‌استاندارد کیفی با طیف متنوعی از دانشجویان تهرانی، می‌کوشد آثار و کارکردهای سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی پیام کوتاه را به تفکیک مورد بررسی قرار دهد و فرصت‌ها و تهدیدهای این سرویس را از نظر جوانان مطالعه نماید. نتایج مطالعه بیانگر تأثیرپذیری عمیق و گستره‌ی فرآیند ارتباطات و نظم زندگی روزمره‌ی جوانان از این رسانه و به‌کارگیری استراتژیک و هدفمند آن برای مدیریت نیازها و هیجانات خویش است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جوانان

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه های زندگی انسان حضوری موثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده تر و پیشرونده تر است. تلفن همراه و به خصوص قابلیت ویژه آن در شکل سرویس پیام کوتاه دیگر نه ابزاری فنی، بلکه به رسانه ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام های کوتاه شکل دهنده نظم زندگی روزمر...

15 صفحه اول

بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

این مقاله با هدف ترسیم کیفیت بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در تلویزیون ایران، از طریق بررسی بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در سریال فاصله‌ها و با بهره‌گیری از نظریات بازنمایی و انتقادی زندگی روزمره، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سریال فاصله‌ها، بر اساس فن کلیشه‌سازی، برخوردی گزینشی و متعصبانه با زندگی روزمرة ‌‌جوانان صورت گرفته است و، ضمن گروه‌بندی جوانان به سنتی و مدرن، مرز میان «ما»...

متن کامل

ارکان سبک زندگی برای جوانان

با توجه به اینکه یک جوان در طول زندگی خود به دنبال الگوهای رفتاری می­گردد و بر آن است که بهترین سبک زندگی را برای خود برگزیند، یافتن بهترین روش جهت این انتخاب بسیار اهمیت دارد. البته مشکلی که پیش روی جوان و گزینش او برای سبک زندگی خودنمایی می­کند، این است که بسیاری از سبک الگوهای رفتاری غربی می­باشند و این برای جوان امروزی که تنوع طلب است، می­تواند چالش های زیادی را در مسیر زندگی ایجاد کند. با ...

متن کامل

سبک زندگی جوانان کافی شاپ

این مقاله به بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ منطقه 3 تهران می‌پردازد و تلاش میکند ویژگی‌های سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص سازد. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف همچنین شیوه های گذران اوقات فراغت از دیگر هدف های این مقاله است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در این فضای اجتماعی ویژگی های سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی، تعامل امر محلی و جهانی، اهمیت سرگرمی و ...

متن کامل

معنویت و خشنودی زندگی در میان جوانان در هندوستان

هدف از پ‍‍ژوهش حاضر یافتن ارتباط بین معنویت و خشنودی از زندگی در میان جوانان دانشجو بود. بر این اساس هشتاد دانشجو از دو دانشکده دانشگاه اسلامی علیگره انتخاب شدند. نمونه بصورت مساوی از دو گروه دختر و پسربودند.پرسشنامه های سنجش معنوی وخشنودی از زندگی برای همه گروه نمونه اجرا شد. دادههای بدست آمده با روش همبستگی و آزمون تی مستقل تحلیل شد. دادههای بدست آمده همبستگی مثبتی بین معنویت و خشنودی از زندگ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  4- 4

تاریخ انتشار 2014-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023