کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات

نویسنده

  • لیلا سودبخش عضو هیئت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا تاریخچه و تعاریف کتابخانه منطقه‌ای بیان شده، سپس به ارائه مطالبی درباره محل، منابع، و خدمات کتابخانه منطقه‌ای پرداخته می‌شود. این مقاله ضمن برشمردن توصیه‌های لازم جهت توسعه خدمات کتابخانه منطقه‌ای، خدمات ویژه‌ای را که امروزه توسط کتابخانه‌های منطقه‌ای به معلولان ارائه می‌شود توضیح داده است. قسمتی از مقاله درباره اشکال مختلف کتابخانه منطقه‌ای همراه با نمودارهای لازم است و در پایان به بیان استاندارد کتابخانه منطقه‌ای، ضرورت، و چگونگی ایجاد کتابخانه منطقه‌ای در ایران، و نتیجه‌گیری می‌پردازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استانداردها در خدمات مرجع مجازی

در دنیای امروز استاندارد و توجه به آن امری ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه، خدمات مرجع الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقالة حاضر بر آن است تا ابتدا به بررسی نقش استاندارد در خدمات مرجع الکترونیکی اشاره کند وسپس به بررسی نمونه‌هایی از این دستورالعمل-های اجرایی که در کتابخانه‌های دوپونت- بال دانشگاه استستون و کتابخانه دانشگاه کارولینای شمالی ارائه می‌گردند بپردازد و در نهایت نیز راهنمای...

متن کامل

استانداردها در خدمات مرجع مجازی

در دنیای امروز استاندارد و توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد. در نتیجه، خدمات مرجع الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقالة حاضر بر آن است تا ابتدا به بررسی نقش استاندارد در خدمات مرجع الکترونیکی اشاره کند وسپس به بررسی نمونه هایی از این دستورالعمل-های اجرایی که در کتابخانه های دوپونت- بال دانشگاه استستون و کتابخانه دانشگاه کارولینای شمالی ارائه می گردند بپردازد و در نهایت نیز راهنمای...

متن کامل

خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 1

صفحات  119- 130

تاریخ انتشار 2007-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023