کلونینگ ژن کدکننده آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی

نویسندگان

  • محمودیان شوشتری, محمود
  • سمیعی, شهرام
  • شریفی, زهره
  • یاری, فاطمه
چکیده

    Background & Aim: Hepatitis B virus(HBV) infection is endemic worldwide. It is estimated every year more than 350 million people become infected with HBV(new cases) worldwide. Unfortunately, there are no satisfactory drugs to cure HBV and related diseases and the only way to control it is through vaccination. Measurements of HBV DNA levels are routinely used to identify infectious chronic carriers and to predict and monitor the efficacies of antiviral treatment regimens. The quantification of HBV DNA in clinical specimens has significantly improved with the introduction of real-time PCR into routine diagnostic laboratories. The aim of this research is to study cloning and identify hepatitis B virus surface antigen(HbsAg) encoded gene as external standard. Material and Methods: A descriptive study was done on hepatitis B virus sufrace antigen encoded gene. Genomic DNA was extracted from HbsAg positive serum sample and amplified by PCR. The amplified segments were cloned in pTZ57R plasmid vector. After purification the PCR product was cloned in plasmid vector and transformed into susceptible E.coli(TG1 strain) cell. The bacteria containing the new combination plasmid was than evaluated for antibiotic resistance, PCR, enzyme cleavage and sequencing. The mean of colony numbers that grew in plates with and without ampicilin and also statistical analysis, T-student test was used. Results: After extraction of viral DNA, Sgene was amplified by PCR 175 bp fragment was generated. S gene was than cloned by PT2 57R plasmid. The new plasmid was extracted and was confirmed by enzyme cleavage and PCR. For final confirmation it underwent sequencing. Conclusion: According to the results the 175 bP fragment of s gene was cloned into PT257R Plasmid. It can be used as external standard for real time PCR or as a positive control in laboratory.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کلونینگ ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در اشرشیاکولی

زمینه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت b در سراسر جهان آندمیک است. حدود 350 میلیون ناقل ویروس هپاتیت b در جهان وجود دارد. حدود یک میلیون نفر در سال به دنبال عفونت ویروس هپاتیت b تلف می شوند. متاسفانه دارویی که بتواند به درمان کامل هپاتیت b بیانجامد، وجود ندارد و تنها راه جهت کنترل اپیدمی ها، انجام واکسیناسیون می باشد. اندازه گیری مقدار dna ویروسی برای شناسایی افرادی که دارای عفونت مزمن هستند، مورد است...

متن کامل

کلون سازی بخشی از توالی ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در e. coli

ویروس هپاتیت b که یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری¬های عفونی و با سرعت شیوع بیشتر از یک میلیون نفر در سال می¬باشد، نهمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان و اصلی¬ترین علت مرگ ناشی از هپاتیت در ایران است. این بیماری درمان اختصاصی نداشته و شیوع بالای آن مستلزم گسترش روش های پیشگیری، به¬ ویژه توسعه راهکارهای ایمن سازی بر علیه آن می باشد. لذا در این تحقیق همسانه سازی مجازی و آزمایشگاهی قطعه ای از آنتی ژن س...

15 صفحه اول

تغییرات نوکلئوتیدی توالی ژن کدکننده پروتئین چند عملکردی X در فرد مبتلا به ویروس هپاتیت B

زمینه و هدف : عفونت مزمن با ویروس هپاتیت B (HBV) یکی از عوامل اصلی در ایجاد سیروز و سرطان سلول کبدی است. بیماری‌زایی ویروس به‌وسیله پروتئین چندعملکردی x (HBx) صورت می‌گیرد. تغییر در توالی ژن کدکننده این پروتئین باعث تنظیم فاکتورهای نسخه‌برداری و بیماری‌زایی می‌شود. این مطالعه به منظور آنالیز ژنتیک تکاملی ژن کدکننده HBx در فرد مبتلا به HBV مزمن انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی آزمایشگا...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت Bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  Bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  B به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن HBsAg با کمتر...

متن کامل

مقایسه میزان شیوع آنتی‌ژن سطحی هپاتیت B ، آنتی‌بادی هپاتیت C و آنتی‌ژن/آنتی‌بادی HIV در داوطلبان اهداکننده خون و معاف شده از اهدای خون به دلیل رفتار مخاطره‌آمیز

چکیده سابقه و هدف تهیه خون و فرآورده‌های خونی سالم به منظور تزریق، تقریباً به طور کامل وابسته به اهدای داوطلبانه توسط اهداکنندگان سالم است. در این تحقیق شیوع عفونت‌های ویروسی در افراد پذیرفته شده جهت اهدای خون و افراد معاف شده را مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش‌ها در این مطالعه توصیفی مقطعی، شیوع عوامل عفونی هپاتیت B، هپاتیت Cو HIV در میان اهداکنندگان سالم و معاف شده مراجعه‌کننده در سال ...

متن کامل

تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد

چکیده زمینه و هدف: ویروس هپاتیت B یکی از عوامل مهم هپاتیت‌های ویروسی است که بر اساس تغییرات ژنتیکی در ژن کد کننده آنزیم پلی‌مراز آن، دارای هشت ژنوتیپ می‌باشد. نوع ژنوتیپ ویروس از فاکتور‌های مهم مرتبط با پیشرفت بیماری و نیز پاسخ به درمان پس از ابتلا به این عفونت می‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی‌ژن سطحی مثبت بود. روش‌ بررسی: این مطالعه تجربی بر روی نمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 56

صفحات  109- 116

تاریخ انتشار 2007-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021