× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کلیه و دیابت

نویسنده

  • نیکخو, محمد علی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

سابقه و هدف: آخرین مرحله بیماری مزمن کلیوی ( ESRD ) نیازمند درمان جایگزین می­باشد که بهترین درمان آن پیوند کلیه است. وجود دیابت قبل یا بعد از پیوند اثرات نامطلوبی بر بیمار و کلیه پیوندی دارد. این مقاله به مقایسه دقیق اثرات دیابت قبل از پیوند و دیابت بعد از پیوند ( PTDM ) بر عوارض و پیامدهای پیوند کلیه می­پردازد. این مطالعه در شهرستان کاشان و بر روی بیمارانی که در طی سالیان 1380-1385 پیوند کلیه ...

چکیده ندارد.

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

Background: Autosomal-dominant polycystic kidney disease (ADPKD), a common hereditary disease, is characterized by the progressive development and enlargement of multiple cysts in both kidneys, and typically resulting in end stage renal disease (ESRD) by the fifth decade of life. Post-transplant diabetes mellitus (PTDM), a common complication after transplantation with an incidence rate of 2.5-...