گردشگری موسیقی ( موسیقی مقامی تربت جام)

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

در دنیای مدرن امروز، گردشگری یکی از منابع مهم درآمد در میان کشورهای جهان محسوب میشود و گردشگری فرهنگی که از نیمه دوم قرن بیستم به طور قابل ملاحظه ای توجه همگان را برانگیخت، در این میان جایگاه ویژهای دارد. گردشگری موسیقی که یکی از دستاوردهای مهم گردشگری فرهنگی است، امروزه به صنعتی جهانی و موفق بدل گشته است. کشوری مانند ایران که سرزمین اقوام گوناگونی است و هرکدام دارای سبک خاصی از موسیقی و ساز مخصوص به آن میباشند، میتواند مقصد بسیاری از گردشگران باشد. موسیقی هر منطقه بیانگر خلقیات و حالات درونی مردمان آن منطقه میباشد و به گونه ای از طریق موسیقی میتوان پی به خصوصیات آن منطقه برد. هدف مقاله حاضر یررسی موسیقی مقامی تربت جام به عنوان راهی برای توسعه گردشگری موسیقی و تنوع بخشیدن به اشکال گردشگری فرهنگی در منطقه میباشد که در نهایت به حفظ و احیای موسیقی و فرهنگ بومی منطقه منجر میگردد. تربت جام با توجه به دارا بودن موسیقی غنی مقامی در جهت انجام مطالعات انتخاب گردیده است. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی میباشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد موسیقی مقامی تربت جام میتواند جاذب گردشگر و موجب رونق و تنوع بخشی به جاذبه های گردشگری منطقه باشد و گردشگری عامل و انگیز های میشود برای حفظ و احیایی موسیقی محلی و از آنجا که موسیقی زیرمجموع های از فرهنگ است، گردشگری موسیقی حفظ و احیای فرهنگی بومی منطقه را در پی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رگه های موسیقی تربت جام در موسیقی دستگاهی

بخش بسیار زیادی از فرهنگ و هنر ایران بخصوص موسیقی ، به صورت فرهنگی شفاهی به نسل امروز ما رسیده است . از این رو با پی گیری برخی نشانه های موجود در فرهنگهای شفاهی می توان به موارد مبهم و مستور فرهنگ ایران پی برد. یکی از این موارد مبهم در فرهنگ موسیقایی ایران چگونگی تشکیل و تدوین موسیقی دستگاهی و چگونگی تأثیرگذاری موسیقی مناطق ایران بر موسیقی دستگاهی است. تربت جام به عنوان یکی از قطبهای عرفانی ا...

طراحی بسته‌های گردشگری موسیقی

رویدادها از جاذبه‏های مهم گردشگری‌اند. گردشگری رویداد، علاوه‌بر تأثیرات اقتصادی، در جنبه‏های دیگر حیات اجتماعی و فرهنگی مردمان میهمان و میزبان اهمیت بسیاری دارد. رویدادهای فرهنگی، از جمله اجرای موسیقی، در جای‏جای کشور وجود دارد. برای اینکه این اماکنِ اجرایی به مقصد گردشگری تبدیل شود و میهمانان مشتاق را به خود جلب کند، ضروری است رویدادهای موسیقی مدیریت شود و فضاهای موسیقی به جاذبه‏های گردشگری مبد...

متن کامل

ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

موسیقی مقامی از جمله انواع موسیقی است که بیشترین نزدیکی را با فرهنگ جامعه میزبان دارد. مطالعه حاضر با استفاده از روش گراندد تئوری ساختارگرا به بررسی این گونه از موسیقی در راستای جذب گردشگران فرهنگی می پردازد. در گردآوری داده‌ها از تکنیک‌های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده، مشاهده‌ی آنلاین و گردآوری اسناد و متون در چهارچوب روش گراندد تئوری و به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شده است. مصاحبه‌شوندگان ...

متن کامل

طراحی داخلی موزه موسیقی مقامی خراسان

خانه ی قریشی از بناهای دوره ی پهلوی دوم است که جزء اولین ساختمان های بتن آرمه در مشهد محسوب می شود. مهم ترین شاخصه ی آن نمای مدرن و زیبا و حیاط ورودی سرسبز آن است که این بنا را در مکان و محدوده ی خود شاخص کرده؛ اما امروزه بدون بذل توجه به ویژگی های زیبایی شناختی آن به عنوان ساختمانی اداری مورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر زنده نگهداشتن موسیقی خراسان نیازمند جایگاه ویژه ای است که بتواند م...

واکاوی عناصر فضایی-کالبدی تأثیر گذار بر معرفی هویت موسیقی مقامی خراسان شمالی (نمونه طراحی:پژوهشکده موسیقی مقامی خراسان شمالی- بجنورد)

امروزه موسیقی بخش لاینفک وجدایی ناپذیر زندگی روزمره ی انسان گردیده است بطوری که انسان امروزی در حالتهای مختلف و در مکانها وزمانهای متفاوت، مشتاق و مایل به شنیدن موسیقی می باشد ، لیکن عرضه ی موسیقی های متنوع با محتوا و مضامین نامشخص و با اهداف متفاوت ،همواره باعث گمراهی مخاطبان این هنر گردیده است به گونه ای که بسیاری از نسل جوان بدون اطلاع از پیامدها و تأثیرات منفیِ بعضی از این نوع موسیقی ها از م...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 15

صفحات  45- 61

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023