گزاره‌های نقادانه‌ی اروپاییان درباره‌ی معماری و شهرهای ایران در سفرنامه‌های قرن هفدهم تا نیمه‌‌ی قرن نوزدهم میلادی

نویسندگان

چکیده مقاله:

این تحقیق در پی بارخوانی اندیشه‌های انتقادی آن‌دسته از سفرنامه‌نویسان اروپایی است که بین قرون شانزدهم تا نوزدهم میلادی به ایران سفر کرده‌اند. چنین تحقیقی از چند جنبه مهم است: اوّلاً، می‌توان داوری‌های را برخلاف داوری‌های امروزین، داوری‌هایی تاریخی دانست، دوم آن‌که با پرداختن به این داوری‌ها، می‌توان به قیاس معماری ایران و غرب در آن دوران دست زد و ثالثاً می‌توان به تصویری واقع‌گرایانه از حیات معماری و شهرهای پیشامدرن ایران دست یافت. سوال اصلی پژوهش بدین‌قرار است:‌ در آثار سفرنامه‌نویسان اروپایی چه گزاره‌های نقادانه‌ای درباره‌ی معماری و شهرهای ایران وجود دارد؟ این تحقیق به روش تفسیری-تاریخی انجام شده است. که برحسب شباهت میان گزاره‌ها در سفرنامه ها و نیز تکرارپذیری‌شان، این گزاره‌ها در چهار دسته‌ی کلّی جای داده شده‌اند. می‌توان انتقادهای آن‌ها را درباره‌ی معماری ایران به سه دسته‌ تقسیم کرد. در بخش تفسیری به بحث در این‌باره پرداخته‌ایم که این گزاره‌های نقادانه را تا چه حد می‌توان قابل اتکا دانست و نشان داده‌ایم که گزاره‌های نقادانه‌ی عینی اروپاییان به‌منزله‌ی نشانه‌ای از تفاوت وضعیت در معماری و شهرهای ایران و غرب نسبتاً قابل اتکا، تکرارشونده و مشابه هستند امّا گزاره‌های ذهنی آنان در توضیح چرایی پدید آمدن این تفاوت‌ها شبهه‌برانگیز و قائل به فرد است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نخستین گفتمان مناظره‏ای بین ایران - اسلام و مسیحیت در دستنوشت‏های فارسی (پایان قرن شانزدهم و آغاز قرن هفدهم میلادی)

هدف: این نوشتار معرفی نخستین اثر نوشتاری با رویکرد گفتمان مناظره‏ای، در تاریخ دست نوشت‏های فارسی، بین دو حوزه عقیدتی اسلام و مسیحیت را معرفی می‏کنید. روش:روش این تحقیق تاریخی است و این پرسش ها بررسی شده است ؛ رویداد در کجا، چه زمانی، با چه کسانی، با چه باور و پیش زمینه عقلی و با چه انعکاسی در متن روی داده است . یافته‏ها: نخستین دستنوشت فارسی پس از اسلام که این گونه را بین دو آیین اسلام و مسی...

متن کامل

مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی

ارتباط تنگاتنگ زمان با زندگی بشری بیانگر توجه به آن درعرصه ادبی است. طول عمر انسان متأثر از حیطة زمانی است که برای زندگی آن ها از بدو تولد تا لحظه مرگ تعریف شده است. حتی احساسات بشری گریزی از عواقب گذر زمان ندارند: حالاتی چون بی تفاوتی‘ افسردگی ‘ ضعف‘ فراموشی و غیره‘ تنها با گذر زمان دامن گیر انسان می شوند. هیچ دوره ای از زندگی بشری بی ارتباط با گذر زمان نیست: از کودکی تا جوانی این ارتباط به صو...

متن کامل

اصفهان در قرن هفدهم

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

اصفهان در قرن هفدهم

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

سوسیس به سبک ایرانی و بِه با قیماق. خوراک های مشرق زمین در سفره فرنگیان، قرن هفدهم تا نوزدهم

متن حاضر بخش اول از مجموعۀ دو مقاله است. از قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی محصولات و خوراک‌های شرقی به عادات غذایی روزمرۀ فرانسوی‌ها و دیگر اروپائیان راه یافت. به موازات این، سفرنامه‌ها که بسیار مرسوم شده بودند، ادبیات را تحت تأثیر قرار دادند. اما آیا این خوراک‌ها و شیوۀ مصرفشان، که سفرنامه‌ها درباره‌شان سخن گفته‌اند، به همان اندازه که اگزوتیسم (غریبه گرایی) شرقی باب شده بود و غربیان به آن علاقه دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 3

صفحات  57- 70

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023