گونه‌شناسی پیامدهای بخل در سبک زندگی اسلامی

نویسندگان

  • جعفری, امیرقلی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
چکیده مقاله:

الگوی زندگی مؤمنانه در همه ابعاد سبک زندگی (نگرش، انگیزش، منش) تأثیرگذار است. در نظام اخلاق اسلامی، پیوند ناگسستنی میان رفتارهای دینی و صفات نفسانی (فضایل و رذایل) برقرار است. برخی از این صفات، تأثیرات مهمی بر انسان و ظهورات بیرونی وی دارد. بخل به‌عنوان یکی از این رذایل اخلاقی، نگرش، انگیزش و رفتارهای فرد مبتلی را تغییر می‌دهد. این مسئله موجب تغییر سبک زندگی وی و فاصله گرفتن از شاخص‌های سبک زندگی مؤمنانه می‌شود. در این مقاله برآنیم تا به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با رویکرد سبک زندگی پیامدهای بخل را در سه سطح نگرش ـ شناخت، انگیزش ـ احساس، منش ـ رفتار بررسی کنیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که پیامدهای بخل در سبک زندگی دینی چیست؟ نگرش بدبینانه به خدا و آینده، جهل، احساسات ناسالم، اختلال در ارتباطات اجتماعی، تسهیل‌کننده رفتار ناصحیح، برخی از پیامدهای بخل در سبک زندگی فرد است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل ابعادشناسانة مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی

چکیده مسئولیّت‌پذیری در پیشرفت فرد و جامعه و نیز هدایت و سازندگی حیات سعادتمندانه آدمی، نقش مهمّی را ایفا می‌کند.هدف مقاله حاضر، تحلیل ابعاد مسئولیّت‌پذیری در سبک زندگی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌های لازم جهت نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش و با استفاده از فُرم‌های فیش‌برداری از منابع، گردآوری و با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار ...

متن کامل

ارتباط سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سلامتی و سبک زندگی اسلامی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی عروقی به عنوان شایع‌ترین علت مرگ در جهان، ارتباط تنگاتنگی با سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن دارد. در این بین، سبک زندگی اسلامی با در نظر گرفتن ابعاد مادی و معنوی انسان می‌تواند نقش مهمی در بهبود بیماران داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سلامتی و سبک زندگی اسلامی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش ...

متن کامل

رابطه مسئولیت‌ پذیری و سبک زندگی اسلامی

This study aimed to investigate the relationship between Islamic lifestyle with responsibility for the seminary students in Qom. The population of scholars in Qom, 30 people were selected for sampling and scale accountability Islamic lifestyle kaviani & California Psychological Inventory (CPI) was performed on them. This study analyzed the correlation method. The results indicate that the stude...

متن کامل

سبک زندگی؛ عنصر مغفول معماری اسلامی

در ادبیات معماری جهان، معماری اسلامی به‌عنوان یک سنت تاریخی مهم و قابل‌اعتنا مطرح شده است. این سنت برای ایرانیان، جایگاه به‌مراتب بالاتری از صِرف یک سنت تاریخی دارد و به‌عنوان بخشی از هویت معماری در ایران اسلامی شناخته می‌شود. نظریه‌های مختلفی به‌منظور تبیین معماری اسلامی مطرح شده‌اند که هرکدام، به پیروی از روشی که اتخاذ کرده‌اند، بخشی از مختصات معماری اسلامی را مشخص کرده‌اند، ولی به‌طورکلی، این...

متن کامل

توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در پرتو سبک زندگی اسلامی

مدیران منابع انسانی در قرن 21 باید سرمایة اجتماعی سازمان‌ها را مدیریت کنند. خلق بستر رقابتی، مستلزم سرمایة اجتماعی، یعنی توانایی یافتن، به‌کارگیری و ترکیب مهارت‌ها، دانش و تجربه‌های افراد درون و بیرون سازمان است. بدیهی است تکوین سرمایة اجتماعی مستلزم وجود عواملی است که یکی از آن‌ها دین و فرهنگ دینی است. پژوهش حاضر رابطة بین سبک زندگی اسلامی و سرمایة اجتماعی را در قالب مدلی علّی بررسی کرده است. ر...

متن کامل

نظریۀ بِه‌ْگزینی، نقش و آثار آن در سبک زندگی اسلامی

هدف: هدف نوشتار حاضر، تبیین نظریۀ به‌گزینی بر اساس آموزه‌های وحیانی و تأثیرات آن در سبک زندگی اسلامی به مثابۀ راهبردی اساسی در مسیر رشد و تعالی، بر مبنای توانایی‌های ذاتی انسان بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و با اشاره به مفهوم‌شناسی واژگان دخیل در بحث، به مبادی و مبانی کلامی و قرآنی به‌گزینی پرداخته و سپس از آثار به‌گزینی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی سخن به میان آورده است....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 34

صفحات  7- 20

تاریخ انتشار 2017-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023