یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی

نویسنده

  • بی‌بی عشرت زمانی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری/یاددهی

  اهداف : شناخت و درک موانع و مشکلات تغییر نظام آموزشی الزامی است. توسعه فناوری اطلاعات نیازمند به همکاری همه بخش‌های آموزش و پرورش است، اما حوزه معلمان و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، اساسی­ترین نقش را در این امر برعهده دارد. این مطالعه با هدف بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری- یاددهی از دیدگاه معلمان انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه غیرآزمایشی و از نوع زمینه‌­یابی ا...

متن کامل

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه در ایران مورد یادگیری الکترونیکی

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های گوناگون، هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌یابد.در حوزه آموزش زبان نیز اهمیت این فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافی نسبت به این امکانات، بررسی و مطالعه روش‌هایی که در سایت‌های مختلف شبکه اطلاع‌رسانی جهانی برای این کار طراحی شده‌اند به عنوان یک پژوهش در اولویت قرار دارد.این تحقیق نه تنها به مدرسان زبا...

متن کامل

آسیب شناسی برنامه درسی هنر در بعدهای طراحی، فعالیت های یاددهی – یادگیری وارزشیابی در دوره راهنمایی

هدف پژوهش حاضر به آسیب شناسی برنامه درسی هنر در بعدهای طراحی آموزشی، فعالیت­های یاددهی یادگیری و ارزشیابی بوده است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و به شیوه ترکیبی انجام شده است. جامعه کمی پژوهش شامل کلیّه­ی معلّمان زن هنر دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ناحیه ۲ شهر اصفهان است و جامعة آماری بخش کیفی جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان برنامه درسی مقطع دکتری در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان بودند،...

متن کامل

سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری

هدف از پژوهش حاضر بررسی سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش، حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری می‌باشد.پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری، اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش، شامل نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سند برنامه درسی ملی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سیاهه وارسی و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها...

متن کامل

مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران

این مقاله با هدف مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دختران شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 که تعداد کل آنها برابر800  نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده و فرمول کوکران با درصد خطا ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 1

صفحات  173- 184

تاریخ انتشار 2005-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023