× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

یک مورد نادر همانژیوم پوست ، دنده ، مهره ، مننژ و جمجمه (Angiome Cutaneo - Cranio - Costo - Vertebro - Meninge)

نویسنده

  • چهرازی, ابراهیم

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: Hemangioma is the commonest tumor of vertebral body and is seen in 10% of people as an incidental finding but in less than 1% becomes symptomatic. The commonest sign is pain and rarely causes neurological symptom or pathologic fracture. Case Report: The patient was a 55 year old man with the history of back pain for 2 year and a progressive gait disturbance within 3 weak before ad...

   همانژیوم کاورنوس، شایع‌ترین تومور عروقی خوش‌خیم اربیت در بالغین است. در این مقاله یک مورد همانژیوم کاورنوس اربیت با خوردگی استخوانی در یک مرد ۲۸ ساله معرفی می‌شود. از آنجایی که خوردگی و تخریب استخوانی ویژگی تومورهای بدخیم یا متاستاتیک اربیت است باید در موارد خوش‌خیم مانند همانژیوم کاورنوس اربیت نیز آن را در نظر داشت.

مقدمه: همانژیوم شایعترین تومور خوش خیم جسم مهره می باشد و در 10 درصد مردم بصورت یافته اتفاقی دیده می شود اما در کمتر از 1 درصد موارد علامتدار است. شایعترین علامت ایجاد شده درد و بندرت علایم عصبی و یا شکستگی پاتولوژیک دیده می شود. معرفی بیمار: بیمار مردی 55 ساله بود که سابقه دو ساله درد کمری داشته و در عرض سه هفته قبل از مراجعه دچار اختلال پیشرونده در راه رفتن شده است. در معاینه هر دو پا اسپاستی...

Hemangiomas of the glans penis are very rare lesions. Only a few cases of glans penis  hemangiomas have been reported. Different treatments for hemangiomas of the glans  penis have been described such as Nd: YAG laser ablation, sclerotherapy or surgical  excision. A case of hemangioma of the glans penis was diagnosed in a -26year-old man.  After its evaluation with color Dop...

سابقه و هدف: از عوارض کله سیستیت حاد پرفوراسیون کیسه صفرا است شیوع نسبتاً بالا یی دارد . این عارضه در موارد نادر به صورت فیستول خود به خودی کیسه صفرا به پوست گزارش شده است . در این مقاله به معرفی یک مورد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در سال 1381 با همین. مشکل اقدام گردیده است. معرفی مورد: بیمار مرد 48 ساله دیابتی ، با تورم و سیاه شدن پوست ناحیه فوقانی و راست شکم و ترشح چرکی سفید رنگ مر...