× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Fundamental Solution in the Theory of Thermoelastic Diffusion Materials with Double Porosity

نویسنده

  • T Kansal Department of Mathematics, M.N.College, Shahabad, 136135, India

چکیده

The main purpose of present article is to find the fundamental solution of partial differential equations in the generalized theory of thermoelastic diffusion materials with double porosity in case of steady oscillations in terms of elementary functions.

جستجوی کلمه کلیدی

Thermoelastic
Diffusion
Double porosity
Steady oscillations

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The present article deals with the study of propagation of plane waves in isotropic generalized thermoelastic diffusion with voids under initial stress. It is found that, for two dimensional model of isotropic generalized thermoelastic diffusion with voids under initial stress, there exists four coupled waves namely, P wave, Mass Diffusion (MD) wave, thermal (T) wave and Volume Fraction (VF) wa...

The present study is concerned with the variational principle and plane wave propagation in double porous thermoelastic infinite medium. Lord-Shulman theory [2] of thermoelasticity with one relaxation time has been used to investigate the problem. It is found that for two dimensional model, there exists four coupled longitudinal waves namely longitudinal wave (P), longitudinal thermal wave (T),...

A dynamic two dimensional problem of thermoelasticity with double porous structure has been considered to investigate the disturbance due to normal force and thermal source. Laplace and Fourier transform technique is applied to the governing equations to solve the problem. The transformed components of stress and temperature distribution are obtained .The resulting expressions are obtained in t...

a dynamic two dimensional problem of thermoelasticity with double porous structure has been considered to investigate the disturbance due to normal force and thermal source. laplace and fourier transform technique is applied to the governing equations to solve the problem. the transformed components of stress and temperature distribution are obtained .the resulting expressions are obtained in t...

The fundamental solution of the system of differential equations in bio-thermoelasticity with dual phase lag (DPL) in case of steady oscillations in terms of elementary function is constructed and basic property is established. The tissue is considered as an isotropic medium and the propagation of plane harmonic waves is studied. The Christoffel equations are obtained and modified with the ther...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...