× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

Mohamad Hossein Akrami

Department of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran.

[ 1 ] - Existence of Mild Solutions to a Cauchy Problem Presented by Fractional Evolution Equation with an Integral Initial Condition

In this article, we apply two new fixed point theorems to investigate the existence of mild solutions for a nonlocal fractional Cauchy problem with an integral initial condition in Banach spaces.

[ 2 ] - حسابان کسری از نظریه تا کاربرد

در این مقاله، ابتدا به معرفی حسابان کسری شامل تعریف مشتق و انتگرال کسری و روابط حاکم بر آن‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌های حسابان کسری با حسابان کلاسیک و تعبیر هندسی مشتق و انتگرال کسری می‌پردازیم. سپس کاربردهایی از حسابان کسری و معادلات دیفرانسیل کسری را ارائه می‌دهیم.