× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

M. H. Fatemi

Faculty of Chemistry, Mazandaran University, Babolsar, Iran

[ 1 ] - Identification of volatile organic compounds of some Trichoderma species using static headspace gas chromatography-mass spectrometry

Fungi release wide spectrum of volatile organic compounds (VOCs) that belong to several chemical groups with different biochemical origins such as monoterpenes, sesquiterpenes, alcohols, aldehydes, aromatic compounds, esters, furans, ketones, sulfur and nitrogen compounds. Trichoderma species are the most studied fungal biocontrol agents and are successfully used as biofungicides and biofertili...

[ 2 ] - In-silico prediction of Cellular Responses to Polymeric Biomaterials from Their Molecular Descriptors

In this work quantitative structure activity relationship (QSAR) methodology was applied for modeling and prediction of cellular response to polymers that have been designed for tissue engineering. After calculation and screening of molecular descriptors, linear and nonlinear models were developed by using multiple linear regressions (MLR) and artificial neural network (ANN) methods. The root m...

[ 3 ] - Analysis of flavor volatiles of some Iranian rice cultivars by SPME-GC-MS

A combined gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) with headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) method has been employed for the analysis of the flavor volatiles of some Iranian rice cultivars (Domsiah, Deylamani, Hashemi, Shirodi and Tarom). The samples were grown in different cities of Mazandaran province. The sampling procedure and chromatographic conditions were same for all sa...

[ 4 ] - Using Taguchi Experimental Design to Develop an Optimized Synthesis Procedure of Sodalite Prepared by Microwave and Ultrasonic Assisted Aging

Perlite or pearl stone is a natural glass which has formed by rapid cooling of viscous lava or magma. Perlite is mainly composed of silica, aluminum, potassium and sodium. In this experiment, perlite was used as a low-cost source of Si and Al to synthesis of sodalite zeolite using the alkaline hydrothermal treatment. A statistical Taguchi design of experiments was employed to evaluate the effec...

[ 5 ] - Quantitative Structure-Pproperty Relationship Modeling of the Redox Potential for Some Phenolic Antioxidants

In this work, quantitative structure-property relationship (QSPR) approaches were used to predict the redox potential of 42 phenolic antioxidants. The structures of all compounds optimized by the AM1 semi-empirical method and then a large number of molecular descriptors were calculated for each compound in the data set. Subsequently, stepwise multilinear regression was applied to select the mos...

[ 6 ] - QSAR Prediction of Half-Life, Nondimentional Eeffective Degradation Rate Constant and Effective Péclet Number of Volatile Organic Compounds

In this work some quantitative structure activity relationship models were developed for prediction of three bioenvironmental parameters of 28 volatile organic compounds, which are used in assessing the behavior of pollutants in soil. These parameters are; half-life, non dimensional effective degradation rate constant and effective Péclet number in two type of soil. The most effective descripto...

[ 7 ] - 3D-QSAR Modeling of Anti-oxidant Activity of some Flavonoids

The anti-oxidant activities for a diverse set of flavonoids as TEAC (Trolox equivalent anti-oxidant capacity), assay were subjected to 3D-QSAR (3 dimensional quantitative structural-activity relationship) studies using CoMFA (comparative molecular field analysis) and CoMSIA (comparative molecular similarity indices analysis). The obtained results indicated superiority of CoMSIA model over CoMFA...

[ 8 ] - QSRR Study of Organic Dyes by Multiple Linear Regression Method Based on Genetic Algorithm (GA–MLR

Quantitative structure-retention relationships (QSRRs) are used to correlate paper chromatographic retention factors of disperse dyes with theoretical molecular descriptors. A data set of 23 compounds with known RF values was used. The genetic algorithm-multiple linear regression analysis (GA-MLR) with three selected theoretical descriptors was obtained. The stability and predictability of the ...

[ 9 ] - Novel consensus quantitative structure-retention relationship method in prediction of pesticides retention time in nano-LC

In this study, quantitative structure-retention relationship (QSRR) methodology employed for modeling of the retention times of 16 banned pesticides in nano-liquid chromatography (nano-LC) column. Genetic algorithm-multiple linear regression (GA-MLR) method employed for developing global and consensus QSRR models. The best global GA-MLR model was established by adjusting GA parameters. Three de...

[ 10 ] - اثرهای ضد قارچی دود مایع حاصل از پیرولیز ضایعات توتون روی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.109.93.1.1575.1610 هدف از این مطالعه، بررسی اثرهای ضد قارچی دود مایع تولید شده از ضایعات توتون و همچنین شناسایی و اندازه‌گیری ترکیب‌های مؤثره آن بود. ضایعات در کوره در شرایط بدون اکسیژن پیرولیز شد و دود حاصل با استفاده از مبرّد خنک شده و تبدیل به دود مایع شد. بررسی اثرهای ضد قارچی دود مایع با استفاده از سه نوع قارچ Rhizoctonia ...

[ 11 ] - Identification of Volatile Organic Compounds from Trichoderma virens (6011) by GC-MS and Separation of a Bioactive Compound via Nanotechnology

Fungal volatile organic compounds (VOCs) have the potential of being used as biocontrol agents for biotechnological applications in agriculture, industry and medicine. In this research, different VOCs from secondary metabolites of biocontrol fungus Trichoderma virens (6011) KP671477 were separated using n-hexane, n-butanol and methanol solvents and identified by gas chromatography–mass spectrom...