× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد علی پور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،دانشجوی دکترای حسابداری واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

[ 1 ] - اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

امروزه سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت‌ها می‌باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش‌های مربوط با اندازه‌گیری و گزارشگری نتایج واحد‌های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بین‌المللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی‌توان آنرا بصورت صحیحی اندازه‌گیری نمود اما  شرکت‌ها باید از روش‌هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند....

[ 2 ] - Option Pricing in the Presence of Operational Risk

In this paper we distinguish between operational risks depending on whether the operational risk naturally arises in the context of model risk. As the pricing model exposes itself to operational errors whenever it updates and improves its investment model and other related parameters. In this case, it is no longer optimal to implement the best model. Generally, an option is exercised in a jump-...