محمد هادی آریائی منفرد

استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 2 ] - بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ

امروزه مصرف سرانه‌ی کاغذ در جهان و هم‌چنین ایران رو به افزایش است. به‌‌طوری‌ که تأمین این نیاز مستلزم پیدا کردن روش‌های جدید برای استفاده‌ی بهینه از منابع موجود و بهبود شیوه‌های تولید می‌باشد. وجود ترکیبات و فرآورده‌های جانبی نامطلوب از قبیل قیر، مواد چسبناک و آلودگی‌های خارجی در فرآیند تولید کاغذ، یکی از مشکلات متداول در صنایع کاغذسازی می‌باشد که هریک از این مواد ممکن است از منابع مختلفی منشأ ...

[ 3 ] - بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار

اصطلاح چسب حساس به فشار معرف چسبهایی است که در حالت خشک و دمای معمولی با فشاردست و انگشت با اجسام پیوند قوی برقرار م یکنند. در مطالعه حاضر، ساختار انواع چسب هایحساس به فشار بررسی می شود. ترکیب پلیمرهای پایه چسب حساس به فشار شامل پلیمرهایآکریلیک، سیلیکون ها، پلی یورتان ها و پلی استرهاست. پلیمرهای آکریلیک چسب های حساس به فشاربر پایه آب، حلال های آلی یا عاری از حلال آلی هستند. پلیمرهای آکریلیک به ...

[ 4 ] - تاثیر آنزیم استراز بر کاهش مواد استخراجی عامل ایجاد قیر در خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) رنگبری شده و رنگبری نشده

سابقه و هدف: یکی از مشکلات متداول در فرآیند کاغذسازی، وجود ترکیبات و فرآورده‌های جانبی ناخواسته از قبیل قیر، مواد چسبناک و آلودگی‌های خارجی در کاغذ می‌باشد، که هر یک از این مواد ممکن است از منابع مختلفی به‌وجود آیند. وجود مواد آبگریز مانند موم‌ها، چربی‌ها، اسیدهای چرب، اسیدهای رزینی، هیدرو کربن ها و ... در چوب به‌عنوان ماده‌ اولیه برای خمیرسازی عامل چنین مشکلاتی می‌باشد. قیر واژه‌ای است که در ض...

[ 5 ] - تاثیر مرکب زدایی آنزیمی با لیپاز بر ویژگی های خمیر کاغذ روزنامه چاپ شده به روش افست

سابقه و هدف: تحقیقات انجام شده طی سال‌های اخیر نشان داده است به‌کارگیری روش‌های بر پایه زیست فناوری، به ویژه استفاده از آنزیم‌های صنعتی به منظور فرآوری کاغذهای باطله موجب تقویت ویژگی‌های نوری و مکانیکی خمیر کاغذهای بازیافتی گردیده است. در این تحقیق مرکب‌زدایی کاغذ روزنامه باطله چاپ شده به روش افست با استفاده از آنزیم لیپاز مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: مرکب‌زدایی آنزیمی با استفاده از آنز...

[ 6 ] - بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ تهیه‌شده به روش دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW) و سودا از الیاف باگاس

چکیده سابقه و هدف: در مقیاس جهانی تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر از خمیرکاغذ پسماند‌های کشاورزی مانند الیاف باگاس به دلیل محدودیت‌های منابع چوبی و دسترسی به فناوری تولید مناسب، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در حال حاضر باگاس نیشکر می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین و مناسب‌ترین پسماند کشاورزی ایران جهت استفاده در سرمایه‌گذاری‌های جدید با تکنولوژی مناسب و نوین مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف ب...

[ 7 ] - بررسی ویژگی های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ مرکب زدایی شده باطله اداری به روش خنثی

چکیده سابقه و هدف: مرکب‌زدایی قلیایی متداول دارای محدودیت‌هایی مثل زرد شدن الیاف مکانیکی در محیط قلیایی (تیره شدن قلیایی)، بازده کمتر به علت انحلال بیشتر مواد در محیط به شدت قلیایی، افزایش هزینه‌ها و بار آلودگی پساب به علت استفاده از موادی مانند هیدروکسید سدیم و سیلیکات سدیم می‌باشد. این محدودیت‌ها موجب شده تا روش جدیدی به نام مرکب‌زدایی خنثی با هدف کاهش pH محیط مرکب زدایی تا سطح خنثی ابداع گرد...

[ 8 ] - استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

چسب‌های حساس به فشار به عنوان یکی از مشکل ساز ترین انواع مواد چسبناک طی فرآیند بازیافت کاغذ محسوب می‌شوند. در این پژوهش کنترل فیزیکی مواد چسبناک حساس به فشار با استفاده از تالک، به عنوان یک ماده افزودنی سودمند در فرآیند کاغذ سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار خمیر OCC حاوی چسب های حساس به فشار موجب کاهش مواد چسبناک ماکرو و میکرو می‌گردد. همچنین افزودن تالک تا سطح 5/1 درصد...

[ 9 ] - استفاده از هیدروکسید منیزیم به جای هیدروکسید سدیم در مرکب‏ زدایی مخلوط کاغذهای روزنامه و مجله باطله

هدف این تحقیق، ارزیابی امکان جایگزینی هیدروکسید سدیم با هیدروکسید منیزیم به‌منزلة منبع قلیا در مرکب‏زدایی مخلوط کاغذهای روزنامه و مجله باطله است. مخلوط روزنامة کهنه و مجله به ترتیب به نسبت 70‌– 30 در سه سطح 1، 5/1 و 2 درصد (بر‌اساس وزن خشک خمیر) هیدروکسید منیزیم به مدت 20 دقیقه تیمار شد. ویژگی‏های نوری و مکانیکی و بار COD پساب حاصل با نمونة شاهد و نمونة تیمار‌شده با هیدروکسید سدیم مقایسه شد. نت...

[ 10 ] - تعیین و ارزیابی معیارهای مؤثر بر انتخاب و خرید مقوای کنگره‌ای در واحدهای کارتن‌سازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

شناخت بازار به‌منظور به دست آوردن موقعیت مناسب، در نظام جدید تولید بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گسترش بازار و تعدد صنایع، سبب اهمیت یافتن رقابت‌پذیری و همچنین درک صحیح از جایگاه نسبی خود در بازار برای بسیاری از صنایع شده تا از این طریق بتوانند سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را منطبق با شرایط بازار و موقعیت نسبی خود، اتخاذ نمایند. شناخت این مسئله به آن‌ها کمک خواهد کرد تا توانمندی‌های...

[ 11 ] - بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)

بررسی پتانسیل منابع سلولزی بیابانی از سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های تحقیقاتی کشور بوده است. در این پژوهش ویژگی-های ریخت‌شناسی الیاف چوب‌درون و چوب‌برون گونه درختچه‌ای دیودال (Ammodendron persicum) با هدف تعیین ویژگی-های کاربردی و صنعتی آن در 5 سطح ارتفاعی تنه درخت بررسی شد. همچنین مقدار پلیمرهای اصلی چوب (لیگنین، سلولز و همی‌سلولزها) و خاکستر موجود در چوب تنه و همچنین آنالیز کروماتوگرافی گازی...

[ 12 ] - اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ

امروزه انرژی به عنوان یک عامل مهم و مؤثر در گسترش و ایجاد صنایع مختلف از اهمیت زیادی برای کشورها و سازمان‌های مسئول در بخش صنعت برخوردار است. با توجه به سهم قابل توجه بخش صنعت در مصرف انرژی، مدیریت مصرف انرژی در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. صنعت خمیر و کاغذ نیز به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و مهم در بیشتر کشورهای دنیا از این امر مستثنی نمی‌‌باشد. صنعت کاغذ، در حال حاضر، با تعداد 12 کارخانه...

[ 13 ] - تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

سابقه و هدف: نانوسلولز باکتریایی به علت ساختارهای میکروسکوپی مناسب، قابلیت‌های بسیاری در مصارف خاص (مانند مصارف پزشکی و بهداشتی) دارد. این ماده در برخی از خواص مانند خلوص زیاد، بلورینگى و درجه پلیمریزاسیون با سلولز‌ گیاهی تفاوت دارد. در مطالعه حاضر، تولید نانوسلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم و ارزیابی مشخصات آن انجام شده است. مواد و روشها: برای تهیه نانوسلولز باکت...

[ 14 ] - 06 New ways to Improve Energy efficiency in Pulp and Paper Industry

The activities of human civilization have imposed a high burden on the environment since the beginning of history on a global scale. That is why energy producers and consumers need to think deeply about the role that energy plays to achieve sustainable development. In this context, the maintenance of the environment, which cannot be replaced, should be taken into account precisely. Rising energ...