حامد آل یمین

استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

[ 1 ] - مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

رشد روزافزون جریان وهابیت در سرزمین‎های اسلامی، به‎ویژه در مصر، از گذشته تا کنون یکی از مهم‎ترین دغدغه‎های عالمان الازهر بوده است. مشایخ الازهر برای تقابل با وهابیت براساس شرایط زمانی رویکردهای مختلفی را پی گرفته‎اند. در این میان نقش عبدالحلیم محمود، بسیار قابل تأمل است. رویکرد وی در تقابل با وهابیت، ایجابی و معطوف به تقویت جریان رقیب سلفیت، یعنی تصوف بوده است. عبدالحلیم محمود کوشیده است باتروی...

[ 2 ] - عقلانیت و معنویت: مبانی و اهداف

«عقلانیت و معنویت»، نظریه‎ای است در ادامة معنویت‎گرایی غرب که برای پر کردن خلأ معنوی ناشی از «مدرنیزم» به وجود آمده است. هدف این نظریه کاهش درد و رنج بشر است که تنها با جمع میان عقلانیت و معنویت که از تلفیق مدرنیزم و دین ایجاد شده است، محقق می‎گردد. اصل بودن عقلانیتِ ابزاریِ استدلال‎گر در این نظریه به‎دلیل اساسی بودن آن در مدرنیزم است. معنویت نیز به‎کاربستن عقلانیت و یا دین شخصی‎شده‎ای است که از ...

[ 3 ] - Shiʿi-Sufi Relations: The Imams of the Shiʿa in the Works of the Sufis of Khurasan

The relation between Shiʿism and Sufism has been long a matter of discussion among scholars, leading to a spectrum of views: some maintain that the two are identical, and, on the other extreme, some believe that they are totally divergent. However, the love for the Imams of the Shiʿa is shared by all Sufi orders, including the Sufis of Khurasan. As the paragons of spirituality and representativ...

[ 4 ] - تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین

اخوان‌المسلمین یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین نهادها و جریان‌های فرهنگی و سیاسی‌اجتماعی معاصر در جهان اسلام است. تأثیر حسن البنّا، به عنوان مؤسس اخوان‌المسلمین، در این جماعت به‌خصوص نوع زیست دینی‌اش، که تصوف و عرفان است، انکارپذیر نیست. رویکرد دینی وی متأثر از تصوف و عرفان به دوران نوجوانی‌اش باز می‌گردد. در این دوران او از مریدان رسمی طریقه‌ای صوفی به نام «طریقه حصافیه شاذلیه» بود و تحت تأثیر...

[ 5 ] - Saudi Arabia's role in the spreading of Salafism in the Egypt Muslim Brotherhood (Ikhwān al-Muslimin)‬‬

The Muslim Brotherhood (Ikhwān al-Muslimin) of Egypt is one of the most effective and widespread cultural and political-social groups of the Islamic world in the contemporary period. This movement has experienced many changes in intellectual, political and social aspects Since its establishment in 1928. Among the gradual changes of the Brotherhood in intellectual aspect is the intellectual prox...