مرضیه قربانی

گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران

[ 1 ] - تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی

گیاه دارویی رازیانه دارای مواد و متابولیت­های ثانویه با ارزشی است که برخی از آنها از جمله آسکوربیک اسید (ویتامین C) قادر به خنثی کردن رادیکال­های آزاد برآمده از اکسیداسیون می­باشند. در روش­های متداول عصاره­گیری از جمله سوکسله نیاز به صرف زمان طولانی، مصرف بالای انرژی است و احتمال آسیب به ترکیبات حساس به حرارت از جمله آسکوربیک اسید وجود دارد. بدین منظور در این پژوهش روش مدرن فراصوت با روش متداول...

[ 2 ] - امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب‌های گیاهی

امروزه از عصاره‌های گیاهی به‌طور گسترده‌ای در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی استفاده می‌شود. نیاز مداوم جامعة بشری به استخراج ترکیبات مؤثر گیاهی سبب انجام پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینة معرفی فرایند استخراجی کارآمدتر و اقتصادی‌تر شده است. برای استخراج ترکیبات فعال گیاهی روش‌های عصاره‌گیری متنوعی وجود دارد. روش‌های سنتی استخراج نظیر روش خیساندن و سوکسله به صرف زمان طولانی و مقدار حلال زیاد نیاز دار...