محمدرضا خضابی خسرقی

فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی

[ 1 ] - بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی

چکیده:جرم تقلب در مواد خوردنی یکی از جرایم عمومی می باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم به شمار می اید. به جرات می توان گفت که این بزه از زمان پیدایش انسان در این کره خاکی تا به حال وجود داشته اما از زمان انقلاب صنعتی و با به وجود امدن کارخانه های بزرگ تولید کننده مواد خوراکی شکلی خطرناک تری نسبت به گذشته بر خود گرفته است. وضعیت فعلی قوانین موجود در ارتباط با تقلب در قبال مواد خوردنی اصلا مناسب نی...

نویسندگان همکار