ارژنگ جوادی

استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی

 این پژوهش به­منظور تعیین میزان انرژی مصرفی در مراحل مختلف فرآوری چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی استان گیلان اجرا شده است. انرژی مستقیم (انرژی حرارتی و الکتریسیته) و انرژی غیر مستقیم (انرژی نیروی انسانی، استهلاک و روان کننده‌ها) در 9 کارخانه چای‌سازی شامل 4 کارخانه گازوئیل سوز و 5 کارخانه گازسوز، اندازه­گیری و ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که حدود 70 درصد انرژی مصرفی در فرآیند تولید چای سیاه ...

[ 2 ] - رهیافتی برای به دست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی

مطالعه روی پارامترهای زیستی ماهی قزل­ آلا با روش سنتی (متکی بر عوامل انسانی و غیر اتوماتیک)، به ­دلیل مشکلات جدی مانند انتقال بیماری، مرگ بر اثر استرس، بی­دقتی‌ها‌، زمان­بر بودن و ... کارایی پایینی دارد. در این پژوهش، به‌کارگیری یک سامانة بینایی ماشین، مبتنی بر ویدیونگاری شامل محفظة تصویربرداری و نورپردازی، برای غلبه بر مشکلات روش سنتی پیشنهاد شده است. شیوة عمل...