الناز خانباباخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

بافت خاک یکی از مهم­ترین ویژگی‌های خاک است که بر روی بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مانند ظرفیت نگهداری آب، ظرفیت تبادل کاتیونی، حاصلخیزی خاک و تهویه خاک اثر می­گذارد. امروزه از فناوری هوش مصنوعی مانند شبکه­های عصبی و عصبی فازی برای حل مسائل مربوط به مدل­سازی سیستم­ها و فرآیند­ها استفاده می­شود. در این پژوهش کارآیی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی بافت خاک بررسی شد. بدین­منظور 150 نمونه خاک...