× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مژگان خسرونژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

[ 1 ] - تعهد به مذاکره در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

مذاکرات در عرصۀ روابط بین‌الملل، به‌ویژه با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، می‌بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به‌عنوان یک قاعدۀ بین‌المللی و در برخی موارد، پیش‌شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و مادۀ 26 عهدن...