× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محسن پادروند

استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

[ 1 ] - واکنش فوتوشیمیایی تسریع شده تخریبی حشره‌کش استامیپیرید بر روی نانوذرات نقره/ برمید نقره تحت نور مرئی

تخریب و تصفیه آلاینده‌های محیط زیستی به کمک فرایندهای فوتوکاتالیزوری بر پایه ترکیبات نیمه رسانای فعال تحت نور مرئی و انرژی خورشیدی روش جدیدی است که در این راستا در دهه‌های اخیر، طیف گسترده‌ای از نانوساختارهای جدید سنتز، معرفی و به‌کار گرفته شده‌اند. از مهم‌ترین آلاینده‌ها، ساختارهای فعال ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و مصارف خانگی نظیر حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها هستند. این آلاینده‌ها به‌واسطه ...