مجتبی پالوج

استادیار، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی

[ 1 ] - طراحی مدل حکمرانی مطلوب منابع آب زیرزمینی در سطح حوزه آبخیز، حوزه آبخیز ارزوئیه-استان کرمان

سیاست‌گذاران در حوضه منابع آب در کشور بیشتر به‌دنبال حل مسئله آب از طریق مسائل فنی-مهندسی، انتقال آب، سد­سازی و پروژه‌های سازه‌ای بوده‌­اند. این در حالی است که مشکل اصلی منابع آب در کشور، وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سامانه مدیریتی ناکارآمد است. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت از­ هم ­گسسته، عدم شفافیت و عدم مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت، از جمله ویژگی‌های سامانه حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف...

[ 2 ] - شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی

امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت­ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره­گیری از راهبرد­های ادغام و اکتساب است. شرکت­های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد­های ادغام و اکتساب را به­کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب­ترین راهبرد­ ادغام و اکتساب به­منظور بهبود همکاری تعاونی­های ...

[ 3 ] - آسیب‌شناسی زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ: مطالعه‌ موردی در استان مازندران

زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ در کشور نمونه‌ای از زنجیره‌های تأمین و ارزش عمودی هستند که حلقه‌های آن‌ها در یک ساختار با مدیریت واحد اداره می‌شوند. این زنجیره‌ها در هر یک از حلقه‌های خود با آسیب‌هایی مواجه‌اند که بر عملکرد آن‌ها اثرگذار است. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ در استان مازندران اجرا شده است. بدین منظور، زنجیره‌های زربال، آفاق طیور و اجداد مازندران ب...