ابراهیم نعیمی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - تدوین الگوی بهزیستی روانشناختی مبتنی بر رهیافت های نهج البلاغه

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس رهیافت‌های نهج‌البلاغه بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل محتوا بر پایه هرمنوتیک بود و ابزار مورداستفاده، حکمت‌ها و مواعظ کتاب نهج‌البلاغه بود که بر اساس روش هرمنوتیک حکمت‌های نهج‌البلاغه موردبررسی قرار گرفت. محققان ابتدا به مطالعه مبانی بهزیستی روان‌شناختی مبتنی بر دیدگاه امام علی (علیه‌السلام) اقدام کردند پس‌ازآنکه نیت مؤلف (امام ع...