الهام صنعتگر

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد اراک

[ 1 ] - بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner

یکی از مهم­ترین آفات انباری شب­ پره­ هندی (Plodia interpunctella (Hubner است. در این تحقیق اثرات دورکنندگی عصاره ­های الکلی و هگزانی و پودر چهار گونه گیاه دارویی (اسطوخودوس Lavandula angstifolia ، ترخون Artemisia dracunculus، شوید Anethum graveolens و جعفری Petroselinum sativum) روی شب ­پره هندی  مورد بررسی قرار گرفت. عصاره­ گیری به روش پودر کردن اندام گیاهی و حل کردن در حلال و سپس صاف کردن انج...

[ 2 ] - بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR

نشانگر مولکولی ISSR به­ منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم  Bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج DNA با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق­‌سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به­ دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌ دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش­ترین باندهای مشاهده شده مربوط ب...

[ 3 ] - سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri

امروزه نانو آفت‌کش­‌ها که شکل بسیار ریزی از ذرات سموم هستند توانسته‌­اند آفت‌کش‌­ها را همراه با پایه حلال آبی، قابل استفاده در مبارزه با آفات کشاورزی نمایند. در این مقاله نانو ذرات سم فیپرونیل در ذرات پوشیده شده با لایه سیلیکاتی و کیتوزانی در اندازه نانومتر تولید شده و اثر حشره‌­کشی این نانو ذرات سیلیکا/ پلیمر/ فیپرونیل علیه موریانه (Microcerotermes diversus W. (Isoptera: Termitidae)) ...

[ 4 ] - مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

فون زیرخانواده‌­های Ichneumoninae و Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران در شمال ایران، طی سال­‌های 1395-1394 مطالعه شد. نمونه­‌ برداری با استفاده از هشت تله مالیز که در سه ارتفاع متفاوت نصب شدند، انجام شد. در مجموع از هر یک از زیرخانوده‌­های Ichneumoninae و Cryptinae به­ ترتیب 64 و 126 نمونه جمع‌­ آوری شد که شامل 25 گونه متعلق به 20 جنس بود. از بین آن­ها چهار جنس و پنج گونه...

[ 5 ] - بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون­های آن  بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دونقطه­ای (Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا است. روش تحقیق مطالعات آزمایشگاهی است که در قالب طرح فاکتوریل (فاکتور اول رقم لوبیا و فاکتور دوم نوع سیلیکون مصرفی) اجرا می­گردد. ارقام لوبیا مورد آزمایش شامل 5 رقم لوبیا قرمز، چشم بلبلی، سفید، چیتی و سیاه می­باشند. جهت ا...

[ 6 ] - مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

فون زیرخانواده‌های Ichneumoninae و Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران در شمال ایران، طی سال‌های 1395-1394 مطالعه شد. نمونه‌برداری با استفاده از هشت تله مالیز که در سه ارتفاع متفاوت نصب شدند، انجام شد. در مجموع از هر یک از زیرخانوده‌های Ichneumoninae و Cryptinae به ترتیب 64 و 126 نمونه جمع­‌آوری شد که شامل 25 گونه متعلق به 20 جنس بود. از بین آنها چهار جنس و پنج گونه برای او...