× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سمانه فرجی کفشگری

دانش اموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - تاثیر جایگزینی شکر با شیره انگور بر ویژگی‌های فیزیکیوشیمیایی و حسی بستنی وانیلی

شیره انگور یکی از محصولات جانبی انگور است که در مناطق تاک خیز ایران به شیوه سنتی تولید می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی امکان استفاده از شیره انگور به‌عنوان جایگزین شکر و اثرات آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی وانیلی بود. در این پژوهش شیره انگور در 5 سطح (0، 25 ،50، 75 و 100 درصد) به‌عنوان جایگزین شکر در فرمولاسیون بستنی وانیلی استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزای...

[ 2 ] - تاثیر استفاده از پیش تیمار مایکروویو در خشک کردن ریشه جوز هندی بر خاصیت ضدمیکروبی آن در مقابله با باکتری های بیماری زا و کپک های عامل فساد

زمینه و اهداف: گیاهان انواع مختلفی از مواد زیست فعال تولید می­کنند که  آن­ها را  یک منبع غنی از ترکیبات دارویی می­سازد. تکنولوژی ترکیبی روشی است که در آن از ترکیب دو یا چند تکنولوژی متداول یا پیشرفته به صورت همزمان یا متوالی برای انتقال حرارت و رطوبت استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از  پیش تیمار مایکروویو در خشک کردن ریشه جوز هندی بر خاصیت ضدمیکروبی آن در مقابله با باکتری­ه...

[ 3 ] - بررسی امکان استفاده از روش پردازش تصویر در شمارش کلنی باکتری ها و مقایسه آن با روش کلنی کانتر

زمینه و اهداف: شمارش کلنی های باکتری یک امر پیچیده برای میکروبیولوژیست ها می باشد. شمارش دقیق کلنی ها در اندازه های زیاد، به توانایی دیدن دقیق کلنی ها بستگی دارد. در این پژوهش، یک روش شمارش کلنی ها با نتایج دقیق تر، کارایی بیشتر و موثرتر نسبت به سیستم های قدیمی پیشنهاد می کنیم که در ظرف چند دقیقه کلنی ها را شمرده و موجب صرفه جویی در زمان می شود. پردازش تصویر روش بسیار دقیقی بوده و در عین غیر م...