سعید کریمی

هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - کشاورزی ارگانیک، فرصتی برای کارآفرینی کشاورزی

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و همچنین خسارات جبران ناپذیر ناشی از استفاده‌ی بیش ازحد نهاده‌های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست و سلامت بشر، امروزه بیش از پیش نسبت به کشاورزی ارگانیک گرایش به وجود آمده است. کشاورزی ارگانیک می‌تواند باعث بهبود پایداری، حفظ محیط زیست و افزایش سلامت مردم شود. کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کارها کوچک و متوسط در طول چرخه عرضه محصولات ارگانیک از جمله در بخش‌هایی مان...

[ 2 ] - شایستگی‌های کارآفرینانه درآموزش کارآفرینی کشاورزی

با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین محدویت‌ها و مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و زمین زراعی، کشاورزی باید در آینده بیش از پیش مولد و بهره‌ور باشد و در این شرایط کارآفرینی راهی به سوی امنیت غذایی آینده می‌باشد. محققان اعتقاد دارند که کارآفرینی برای آموزش کشاورزی و آینده صنعت کشاورزی بسیار شایان اهمیت می‌باشد. علی رغم توجه روز افزون به برنامه‌های آموزش کارآفرینی در آموزش عال...

[ 3 ] - بررسی ادراک دانشجویان کشاورزی از محیط یادگیری در دروس کارآفرینی

برنامه‌های آموزش کارآفرینی به علت نقش مثبت‌شان در ارتقای نگرش و مهارت‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان، مورد ستایش و تمجید قرار گرفته‌اند. مطالعات مختلف هم حاکی از اثربخشی برنامه‌های آموزش کارآفرینی می‌باشد. ولیکن در زمینه بررسی و بهبود محیط یادگیری در این گونه برنامه‌ها، مطالعات بسیار اندکی انجام شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک دانشجویان کشاورزی از محیط یادگیری در دروس کارآفرینی می‌با...

[ 4 ] - استفاده از باز‌ی‌های شبیه‌ساز کسب و کار در آموزش کارآفرینی کشاورزی

بازی‌های شبیه­ساز کسب و کار روش یادگیری مناسبی در آموزش کسب و کار و کارآفرینی می‌باشند. در سال­های اخیر، کاربرد و استفاده از این بازی‌ها به ویژه در مدارس و دانشگاه‌های مدیریت و کسب و کار و همچنین موسسات حرفه‌ای در سرتاسر جهان به طور روز افزونی افزایش پیدا کرده است. دلیل اصلی شهرت و محبوبیت این نوع بازی‌ها آن است که آنها ابزار کارآمد و موثری برای تسهیل یادگیری تجربی می­باشند و به فراگیران اجازه ...

[ 5 ] - کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه پایدار روستایی

کارآفرینی گردشگری کشاورزی در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ‌است و کشورهای مختلف جهان جهت ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی نموده‌اند. صاحبنظران بر این باورند که کارآفرینی گردشگری کشاورزی می‌تواند به عنوان راهبردی جدید نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید. از بعد اقتصادی، می‌‌تواند به متنوع سازی کشاورزی کمک کند و یک منبع درآمد مکمل برای کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصت‌ه...

[ 6 ] - کارآفرینی روستایی: چالش‌ها و فرصت‌ها

کارآفرینی به عنوان موتور رشد اقتصادی، بهره‌وری، نوآوری و اشتغال‌زایی شناخته شده ‌است و یکی از ابعاد مهم پویایی اقتصادی محسوب می‌شود. از جمله مشکلات کشور در چند دهه اخیر، بیکاری و فقر روستاییان و مهاجرت آنان به شهرها بوده که باعث شده بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه شوند. کارآفرینی می‌تواند با توجه به اثرات مثبت خود، در زمینه حل این مشکلات نقش مهمی ایفا نماید. به همین دلیل، در چند سال اخیر ب...

[ 7 ] - نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور

در سال‌های اخیر، کارآفرینی به یک موضوع مهم در تحقیقات علوم اجتماعی تبدیل شده‌ است و به رابطۀ بین شخصیت و کارآفرینی، مجدداً توجه جدی شده است. در پژوهش حاضر بر اساس نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نقش عوامل انگیزشی (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک‌شده) و شخصیت کارآفرینانه (نیمرخ پنج عامل بزرگ شخصیت) در شکل‌گیری و توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان  کشاورزی بررسی شد. در این پژوهش...

[ 8 ] - عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح های حفاظت از جنگل‌ در شهرستان گیلان غرب

سابقه و هدف: جنگل‌های زاگرس از نظر وسعت، تنوع گیاهی و تأثیر در زندگی اقتصادی مردم دارای اهمیت زیادی بوده و بر این اساس یکی از غنی‌ترین منابع زیستی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. لذا حفظ و نگهداری این جنگل‌ها از ضرورت خاصی برخوردار است. بر این مبنا تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از عرصه های جنگلی در منطقه زاگرس انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مط...

[ 9 ] - بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

[ 10 ] - توسعه کارآفرینی زیست محیطی با تاکید بر نقش کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی

کارآفرینی زیست‌محیطی یکی از راهبردهایی است که در سال‌های اخیر، در پاسخ به مسائل زیست‌محیطی و به منظور تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد سبز، معرفی شده است. این نوع از کارآفرینی، دلالت بر ایده ایجاد کسب و کاری دارد که نشان‌دهنده یک نگرانی برای نیازهای زیست‌محیطی و اجتماعی نسل حاضر و آینده است. کسب و کارهای کوچک و خرد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اکثر کسب و کارها را تشکیل داده و سهم بزرگی از آلودگ...