سودابه شهید ثالث

استادیار گروه رادیوتراپی انکولوژی مرکز تحقیقات سرطان, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد، ایران

[ 1 ] - گزارش یک مورد نادر از کارسینوم اپیتلیال میواپی تلیال غده بزاقی پاروتید با متاستاز به ریه

مقدمه کارسینوم اپیتلیال میوا پیتلیال یک سرطان نادر غدد بزاقی پاروتید است. احتمال متاستاز دوردست بسیار نادر و کمتر از 5% است . با توجه به نادر بودن  وتعداد محدود موارد گزارش شده, این  مورد گزارش میشود. معرفی بیمار بیمار خانم 66 ساله ای است که با تشخیص توده پاروتید 8سال قبل تحت جراحی قرار گرفت و درمان ادجوانت خاصی برای بیمار انجام نشد.در پیگیری انجام شده حدود 8سال بعد در  در سیتی اسکن,توده های...

[ 2 ] - اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری

مقدمه : سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان در ایران می باشد.عوامل متعددی از جمله وضعیت گیرنده های هورمونی و موتاسیون P53 بر پیش آگهی بیماران تاثیر می گذارند .در مطالعه حاضر فراوانی این عوامل و ارتباط آنها با سن بیمار، اندازه تومور و ابتلای غدد لنفاوی آگزیلا مورد بررسی قرار گرفته است . روش کار : در این مطالعه همگروهی گذشته نگر توصیفی از سال 1382-1390، پرونده 1022 بیمار زن مبتلا به سرطان پست...

[ 3 ] - بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان

مقدمه: مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در ایران نشان‌دهنده روند افزایشی ابتلاء به سرطان پستان است و در حال حاضر به یکی از نگرانی‌های اصلی پژوهشگران تبدیل شده است. در مناطق و جمعیت‌های گوناگون، بررسی‌های متعددی انجام شده که هر کدام عوامل مختلفی را بر میزان بقاء بیماران مؤثر دانسته‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان، در بازه زمانی 5 ساله انجام شد. رو...

[ 4 ] - بررسی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان بالای 70 سال

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در زنان است. 35% تمام سرطان‌های ‌پستان در زنان ‌بالای 70 سال گزارش شده است، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان ‌بالای 70 سال انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه چند مرکزی و گذشته‌نگر و توصیفی، 2723 پرونده زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) شهر مشهد در طی سال‌های 1380 تا 13...

[ 5 ] - مقایسه بیماران مبتلا به سرطان پستان در موقعیت متاستاتیک و غیرمتاستاتیک با توجه خاص به وضعیت گیرنده های هورمونی و Her-2

مقدمه: سرطان پستان، شایعترین سرطان زنان در جهان و ایران و بیشترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان ایرانی می باشد. تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان پستان در سیر بیماری خود دچار متاستاز شده که عامل مهمی در شکست درمان، عوارض و مرگ و میر بیماران می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در موقعیت متاستاتیک و غیر متاستاتیک انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه تو...

[ 6 ] - Head and Neck Cancers in North-East Iran: A 25 year Survey

Introduction Cancers are among the worst noncommunicable diseases around the world. Head and neck cancers are ranked as the fifth most common cancers worldwide. As there are different distributions of risk factors around the world, the incidence of these cancers varies from one place to another. Materials and Methods: We conducted a descriptive analytic cross-sectional study, based on census-ba...

[ 7 ] - The Effect of Neoadjuvant Therapy on Early Complications of Esophageal Cancer Surgery

Introduction: Early diagnosis and appropriate treatment is required in esophageal cancer due to its invasive nature. The aim of this study was to evaluate early post-esophagectomy complications in patients with esophageal cancer who received neoadjuvant chemoradiotherapy (NACR).   Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out between 2009 and 2011. Patients with lower-th...

[ 8 ] - Tissue Expression of Prohibition-I and Its Relationship With Prognostic Factors in Breast Cancer

Background & objective: Globally, breast cancer is the most common malignancy among females. Prohibition (PHB)-I, a homologous protein, was initially introduced as a suppressor gene for amplification process. Further, the protein has a key role in the cell cycle and is capable of inhibiting DNA transcription in many cell types. Therefore, its possible role in different...

[ 9 ] - بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسیون کاکس

مقدمه  سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در سراسر دنیا می‌باشد و میزان مرگ و میر حاصل از آن در ایران رو به افزایش است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل کاکس انجام شده است. روش کار  در این مطالعه که به صورت همگروهی تاریخی انجام گرفته است، 404 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال که طی سال‌های 1385 تا 1390 به بیمارستان امید مشهد مراجعه کرد...

[ 10 ] - بررسی عوامل موثر بر متاستاز سرطان پستان با مقادیر گمشده با استفاده از مدل لجستیک با درستنمایی تاوانیده نیمرخ

مقدمه سرطان پستان یکی از شایع‌‌ترین و نگران‌‌کننده ترین مشکلات بهداشتی زنان در دنیاست که با بروز عود موضعی و متاستاز در این بیماری، پاسخ به درمان مشکل‌‌تر شده و بقای بیماران کاهش می‌‌یابد. همچنین در چنین مواردی علائم و نشانه‌‌های ایجاد شده بسیار ناراحت کننده و دردناک می‌‌باشد، به همین دلیل یافتن میزان تاثیر فاکتورهای مختلف بر بروز متاستاز می‌‌تواند نقش تاثیرگذاری بر درمان و جلوگیری از پیشرفت آن...

[ 11 ] - بررسی نیازها و منابع اطلاع یابی بیماران سرطانی در مؤلفه های سواد اطلاعات درمان

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازها و منابع اطلاع­یابی بیماران سرطانی در مؤلفه­های سواد اطلاعات درمان است. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را 570 بیمار مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان امید مشهد تشکیل می­دادند که از این تعداد، 230 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌های...

[ 12 ] - Changes in Cytokeratin 18 during Neoadjuvant Chemotherapy of Breast Cancer: A Prospective Study

Background & Objective: Premalignant lesions of cervix have increased dramatically in recent years. Early diagnosis and management of abnormalitie...

[ 13 ] - Epidemiology of lung cancer in northeast of Iran: A 25-year study of 939 patients

Background: Lung cancer (LC) is a global public health priority. In this study, the epidemiology and current trends of primary LCs were investigated in northeast of Iran.    Methods: Demographic and pathologic records of primary LCs during 1985-2012 in Mashhad (capital of northeast of Iran) were reviewed. Data were obtained from archives of the largest referral oncologic hospital and the only ...