محمد مهدی پرویزی

دکترای حرفه‌ای پزشکی، عضو رسمی باشگاه پژوهشگران جوان. باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.

[ 1 ] - بررسی ارتباط سطح سرمی (hs-CRP) High Sensitivity C-Reactive Protein با نتیجۀ آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت

زمینه و هدف: شواهد تجربی و کلینیکی حاکی از آن است که فرآیندهای التهابی یک فاکتور مهم در ایجاد آترواسکلروز و پارگی پلاک­های آترواسکلروتیک می­باشند. در این مطالعه هدف، بررسی ارتباط بین سطح سرمی پپتید c واکنشی با حساسیت بالا ( (hs-CRP به عنوان یک نشانه التهابی غیر تهاجمی، و قابلیت غربالگری آن در تشخیص آترواسکلروز و وسعت درگیری عروق کرونر می باشد. روش بررسی: این م...

[ 2 ] - Investigation of KCNJ11 Gene Variant (rs 5219) in Patients with Diabetes after Liver Transplantation

Background & Objective: The incidence of diabetes in liver transplant recipients is one of the common problems among these patients witha negative effect on the success of the transplant and the patient's life. Post Transplant Diabetes Mellitus (PTDM) has many similarities with type 2 diabetes from pathophysiplogical, clinical, and genetic viewpoints... One of the genotypes involved in PTD...

[ 3 ] - Investigating the effect of the aroma inhalation of orange and lavender essential oils in comparison with placebo on the level of anxiety in clients in a dental clinic in Shiraz: a double-blind controlled randomized clinical trial

Background: Attending a dentist and placing on the unit can cause anxiety. Objective: The aim of this study was to compare the effect of the aroma inhalation of orange and lavender essential oils in comparison with placebo on the level of anxiety in clients in a dental clinic in Shiraz. Methods: This randomized double-blind clinical trial was performed on 120 patients referred to a Dental Clini...