× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سیما عمادی

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

[ 1 ] - یکپارچه سازی فرایندگرای سیستم های اطلاعاتی صنعتی منطبق بر اصول تولید ناب

برای مقابله با محدودیت‌های اقتصادی، تقاضا برای سفارشی‌سازی انبوه، جهانی‌شدن و کاهش هزینه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته‌است و توسعه استراتژی‌های تولید به سمت استراتژی تولید ناب پیش رفته‌است. استقرار استراتژی ناب در یک شرکت، منجر به سازماندهی مجدد زنجیره منطقی تولید، برای جلوگیری از ضایعات خواهدشد. به طور کلی، گردش و جریان اطلاعات صحیح در یک شرکت، نقش مهمی‌ در رسیدن به استراتژی ناب خواهدداشت. سی...

[ 2 ] - ارائه یک مدلی جدید برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس‌گرا

Abstract Today, Organizations require a suitable and effective governance maturity model of their Service-Oriented Architecture (SOA). This is required to assess current state and needs of their governance and then to provide a suitable framework for their governance. So far, the different SOA governance maturity models have been proposed to assess governance of SOA; however, considering the...

[ 3 ] - ترکیب خودکار سرویس‌ها مبتنی بر گراف رنگ‌آمیزی

سرویس‌های وب به‌عنوان مؤلفه‌های نرم‌افزاری مستقل توسط ارائه‌دهندگان سرویس بر روی اینترنت منتشر شده و توسط درخواست‌کنندگان سرویس برای رسیدن به اهداف مختلف فراخوانی می‌شوند. با این حال در بسیاری از موارد هیچ سرویسی به‌تنهایی در مخزن سرویس یافت نمی‌شود که بتواند رضایت درخواست‌کننده را برآورده سازد. ترکیب سرویس، مؤلفه‌های جدیدی را با استفاده از یک مدل تعاملی برای سرعت بخشیدن به برنامه‌ها ایجاد می‌ک...

[ 4 ] - زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

زنجیربندی عملکرد سرویس یک معماری برای همنوایی سرویس‌های شبکه است که انتخاب را به شبکه محول می‌کند. این معماری اساساً یک ساختار سیاست دهی است که باید زنجیره مناسب از سرویس‌ها را تشکیل دهد. مدیریت این شبکه‌ها به دلیل ترکیبات متفاوت سرویس‌ها با پیکربندی اختصاصی مستعد خطا می‌باشند بر همین اساس راه‌حل‌هایی نیاز خواهد بود که ابهام‌زدایی مناسبی را برای چنین شرایطی فراهم کنند؛ بنابراین قبل از اجرا باید ...