مهدی صالحی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل‌های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم‌های تأمین مالی مختلف در شرکت‏های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی‏های مشابه صنعت می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرک...

[ 2 ] - بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت ‌مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطۀ ساختار دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی و ساختار‌ مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‌تهران بررسی می‌کند. بدین‌منظور، 155 شرکت برای یک دورۀ 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد محدودیت مالی شرکت­ها در رابطۀ کل دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی با اهرم ‌مالی و اجزای دارایی‌های وثیقه‌شدنی (اموال، ماشین‌آلات...

[ 3 ] - The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value Added and Financial Performance

The purpose of the present study is to investigate the relationship between intellectual capital (human capital efficiency, customer capital efficiency, and structural capital efficiency) and economic value added of the listed companies on the Tehran Stock Exchange (TSE). The population includes 39 firms selected through systematic sampling. The data is collected from the audited financial stat...

[ 4 ] - مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته است که با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی رفتار دانشجویان با استفاده از متغیرهای سهولت مشاهده شده در استفاده، سودمندی مشاهده شده و استفاده از سیستم، می‌پردازد. نمونه‌ی این تحقیق شامل 141 دانشجوی حسابداری استان اصفهان بودند که از برنامه‌های حسابداری استفاده می‌کردند. نحوه‌ی جمع‌آور...

[ 5 ] - ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی

پژوهش حاضربه بررسی تغییرات قیمت سهام و محافظه‌‌کاری برروی شرکتهای تولیدی دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 86 تا 91 می‌پردازد که دربر‌‌گیرنده 348 مشاهده (سال– شرکت) می‌باشد. منظور از شر‌‌کتهای تولیدی شرکتهایی هستند که در زمینه تولید فعالیت دارند لذا بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای واسطه‌‌‌‌‌گری در این تحقیق مد نظر قرار نمی‌گیرد و منظور از دولتی این است که بیشتر از 5...

[ 6 ] - تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار

این پژوهش با تاکید بر کاربرد دو تورش رفتاری تکیه‌‌گاه‌های روان‌شناختی و توجه محدود سرمایه‌گذار که در توضیح بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی بازار سهام استفاده می‌شوند، بررسی می‌کند که آیا نزدیکی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به بالاترین رقم 52 هفته گذشته شاخص و بالاترین رقم تاریخی شاخص می‌تواند بازده کلی بازار را در آینده پیش‌بینی کند یا خیر. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هنگامی که شاخص به بالاترین رقم 52 هف...

[ 7 ] - بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران

 این تحقیق به بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان: آثار جو اخلاقی مدیران و روابط سرپرستان حسابرسی پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد و تهران در سال 1395 انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعدا...

[ 8 ] - رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می‌دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار‌های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت‌هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می‌کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت‌ها تدوین گردید. برای...

[ 9 ] - بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی

از آنجا که پیش‌بینی سود نقدی شرکت‌ها یکی از منابع اطلاعاتی با ارزش برای سرمایه‌گذاران و دیگر افراد ذینفع است، پژوهش حاضر تلاش می‌کند مدل‌هایی برای پیش‌بینی متغیرهای تأثیرگذار بر سود نقدی سهام پیشنهاد کند. برای این کار از اطلاعات شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس تهران بین سال‌های 1385 تا 1389 استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نسبت‌های حسابداری و متغیر وابسته سود نقدی سهام است. چارچوب...

[ 10 ] - بررسی دقت الگوریتم‌های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم‌های غیرخطی SVR و CART در پیش‌بینی مدیریت سود

ابهامات محیطی ناشی از مدل‌های نوین کسب‌وکار سبب تشدید پیچیدگی در تصمیم‌گیری شده است. در چنین شرایطی دیگر نمی­توان داده­ها را با ابزارهای سنتی تحلیل نمود چرا که بسیاری از متغیرهای تأثیرگذار ناشناخته بوده و روابط آن‌ها نیز غیرخطی و پیچیده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی دقت الگوریتم­های هوش مصنوعی در پیش‌بینی مدیریت سود پرداخته‌شده است. برای پیش‌بینی مدیریت سود از مدل تعدیل‌شده جونز استفاده گ...

[ 11 ] - فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده

هدف مقاله حاضر فراتحلیل(متا آنالیز) تاثیر متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی و متغیرهای خاص شرکت بر تمایل به صدور اظهارنظر تعدیل‌شده حسابرسی می‌باشد. متغیرهای مرتبط با حسابرس و حسابرسی شامل چهار متغیر اندازه، تخصص صنعت، دوره تصدی موسسه حسابرسی و نیز تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌باشد. متغیرهای خاص شرکت شامل اندازه، اهرم، گزارش تعدیل‌شده سال قبل و سودآوری می‌باشد.آزمون ترکیبی استوفر به عنوان ت...

[ 12 ] - مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان

این تحقیق به مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی در شناسایی رفتار مشتریان و شنیدن صدای آن‌ها به‌منظور استفاده در فرآیند هزینه‌یابی هدف می‌پردازد. داده‌های تحقیق مربوط به انبار داده‌های فروش شرکت کاشی فرزاد در سال‌های 93 و 94 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر این موضوع است که میزان پیش‌بینی صحیح ویژگی‌های مدنظر مشتریان در شبکه عصبی–فازی با تابع فعال‌ساز خوشه‌بندی فازی 941/0، در شبکه عصب...

[ 13 ] - بررسی تأثیر هوش معنوی و هیجانی مدیران بر عملکرد مالی شرکت‌ها

چکیده   مقدمه: از آن جا که رابطه بین مهارت­های هوشی با مهارت­های کمی در حوزه حسابداری شناخته‌شده نیست هدف این پژوهش تبیین آثار هوش معنوی و هیجانی مدیران شرکت­های تولیدی بر عملکرد مالی شرکت‌ها است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع استنباطی و جامعه آماری آن را مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش شامل 215 مشاهده منتخب از این جامعه است. ابزار م...

[ 14 ] - بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه: در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی و معیارهای سنجش آن، رابطه بین بازده عادی و غیرعادی سالانه سهام و کیفیت حسابرسی با بهره‌گیری از معیار اقلام تعهدی اختیاری بررسی شد. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، طرح آن شبه‌تجربی و از نظر رویکرد پس‌رویدادی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد و نمونه مورد بررسی با توجه به محدو...

[ 15 ] - الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین

مقدمه: در این پژوهش از الگوی اقتصادسنجی و شبکه عصبی پایه شعاعی برای افزایش اثربخشی، کاهش هزینه و زمان روش تحلیل بنیادی در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع مواد و محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و وسایل اندازه‌گیری پزشکی و اپتیکی استفاده شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و طرح آن از نوع شبه‌تجربی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 30 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زم...

[ 16 ] - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ترکیبی

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت از منظر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش: در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت از طریق پنج متغیر به‌عنوان معیارهای تمرکز مالکیت بررسی شده است. هم‌چنین، از متغیر کیو توبین برای اندازه‌گیری ارزش شرکت‌ها است...

[ 17 ] - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری (به همراه اجزای آن) و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389-1386 است. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، طرح آن شبه تجربی و از نظر رویکرد پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش را صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد که نمونه آماری مورد بررسی با توجه به...

[ 18 ] - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

استانداردهای حسابرسی یکی از مهمترین اجزای موثر بر کیفیت حسابرسی می باشداگر چه عوامل دیگری همچون درک،شناخت و برداشت کاربران، مهارت ها و شایستگی حسابرسان، اقدامات و ضوابط نظارتی و محیطی در کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار شناخته شده اند اما استانداردهای حسابرسی تنها عاملی است که توسط انجمن ها و مراجع حرفه ای به رسمیت شناخته شدهاست. در این پژوهش، هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه...

[ 19 ] - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص

فرصت های سرمایه گذاری (IOS) شامل فرصت های ویژه شرکت است که خاص مشتری بوده و همچنین فرصت هایی که قابلتعمیم به صنعت مورد نظر مشتری است و قابل دسترسی برای همه شرکت ها می باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص، با توجه به چارچوب ارائهشده توسط کاهان و همکاران ) 4102 ( می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مال...

[ 20 ] - پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک

هدف از این پژوهش پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های هیوریستیک می باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1389 و نمونه آن تعداد 570 داده متشکل از 95 شرکت برای 6 سال متوالی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه از طریق ترکیب الگوریتم حرکت پرندگان (به منظور تعیین مؤلفه­های تأثیرگذار بر...

[ 21 ] - بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های ARFIMA بررسی شده است و در ادامه، برای ...

[ 22 ] - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایهگذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه هایریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما بهبررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران وتاثیر آن بر مرز ...

[ 23 ] - رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم­های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل‌ترین و چالش برانگیز‌ترین تصمیم‌های شرکت‌هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی­ها و تورم سالیانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده­های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتای...

[ 24 ] - رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی‌ها و اهرم مالی برای در نظ...

[ 25 ] - بررسی وجود حافظۀ بلندمدت در شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطۀ آن‌ها قابل چشم‌پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظۀ بلندمدت است. سنجش وجود حافظۀ بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه‌های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظۀ بلندمدت در سری بازده شاخص‌های بیمه، بانک، فراورده‌های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دورۀ زمانی 1/1/13...

[ 26 ] - بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری

نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون‌سازمانی درپی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در این پژوهش سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام راهبری شرکتی در ایران با میزان اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطۀ معناداری دارد یا خیر. در این مقاله، ازمتغیرهای اندازۀ هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و ...

[ 27 ] - بررسی مقایسه‌ای پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی

پژوهش حاضر به مطالعه پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام صنعت بانک‌ها و نهادهای پولی در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌پردازد. دراین‌بین با استفاده از پیشینه پژوهش‌های قبلی ۴۸ متغیر تأثیرگذار بر قیمت سهام انتخاب و به‌عنوان ورودی الگوریتم PSO انتخاب‌ شد. الگوریتم PSO، ترکیب بهینه‌ای از متغیرها که بیش‌ترین تأثیر را دارد شناسایی که دراین‌بین ...

[ 28 ] - بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

هدف: این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد. به لحاظ نظری، مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری نظیر خودخواهی، تمایل به استثمار دیگران، بی‎توجهی به دیگران و پاداش‎طلبی افراطی، به گزارشگری مالی متقلبانه اقدام می‎کنند. روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه‌گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان استفاده شده ...

[ 29 ] - بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه

پژوهش حاضر به بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی می­پردازد. در این راستا، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله طی سال­های 1385-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول و سوم از مدل رگرسیون پانلی و برای انتخاب بین مدل­های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه دوم و چهارم از رگرس...

[ 30 ] - بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه دو بعد محافظه کاری بر متغیرهای رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها است. در مطالعات پیشین، اثرات محافظه کاری بر این دو متغیر بررسی نشده و از این جهت تحقیق حاضر نوآور است. بدین منظور، از اطلاعات 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. برآورد مدل‌ها برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده‌های ترکیبی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد...

[ 31 ] - بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس انجام شد. بدین منظور خوانایی 1202 گزارش حسابرس صادره طی سال‌های 1390 (پس از تجدید نظر در استاندارد حسابرسی 700) الی 1395 به کمک شاخص گانینگ فاگ اندازه‌گیری و تاثیر ویژگی‎های حسابرس و ویژگی‌های شرکت مورد رسیدگی بر آن با روش داده‌کاوی درخت تصمیم فازی، تحلیل کوواریانس و رگرسیون گام به گام مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ا...

[ 32 ] - The Effects of Corporate Characteristics on Managerial Entrenchment

The present study aims to assess the relationship between some corporate factors and managerial entrenchment in companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2011-2017. Panel data regression models were used to test the hypotheses. The obtained results indicated that four corporate factors, namely real earnings management, predictable earnings management, institutional ownership, and boa...