زری سعیدی

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - ابعاد چند‌عملکردیِ آموزش فرهنگ: راهکار عملی و مدل آموزش زبان از منظر منظورشناسی و علم شناخت انسان

تمرکز آموزش فرهنگ روی کمک به فراگیران زبان خارجی است تا به ایجاد درکی از فرهنگ زبان هدف و در حالت ایدئال‌تر، نگرش مثبت نسبت به فراگیری آن در این افراد بیانجامد. در دنیای امروز، ممکن است سلطۀ زبان انگلیسی در حیطه‌های سرگرمی، رسانه‌های جمعی و رسانه‌های جدید با دیدگاه‌های نامتوازنی همراه شود. مبنای مقاله بینارشته‌ایِ حاضر بر اساس یافته‌های مطالعات فرهنگی، انسان‌شناسی، و منظور‌شناسیِ زبان‌شناسی بوده ...

[ 2 ] - Negative Labeling as a Crucial Psychological Variable in Teaching EFL Learners

One of the psychological variables which may have a long-lasting effect on our life is labeling, and students’ accomplishments might be severely undermined through the teacher’s labeling. In spite of this issue, few studies have been carried out on the ramifications of labeling in the educational contexts, in general, and EFL classrooms, in particular. The current study is an attempt to investi...

[ 3 ] - تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت

در این پژوهش، تأثیر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دوزبانة ترکی‌ـ فارسی مطالعه و بررسی شده‌است. به این منظور، چهل (40) آزمودنی در دو گروه سنّی 20ـ40 و 40ـ70 سال و دو گروه جنسیتی زنان و مردان، طیّ روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش ضبط گفتار طبیعی آزمودنی‌ها، در دو بافت خانواده و محل کار گردآوری و بر اساس متغیرهای بافت وقو...

[ 4 ] - عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

امروزه، به‌کارگیریِ فناوری در حوزه‌ی آموزش زبان برای آموزش و یادگیری زبان‌ دوم/خارجی بسیار متداول شده‌ است. در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی میزان بهره‌گیری فارسی‌آموزان غیرایرانی از فناوری‌های جدید و نرم‌افزار‌های آموزشی برای یادگیری زبان فارسی و همچنین، بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت این نرم‌افزارها و فناوری‌ها در آموزش و یادگیری این زبان است. این پژوهش با استفاده از روش پرسش‌نامه‌ای، مشکلات...

[ 5 ] - طراحی یک بسته‏ ی الکترونیکی برای بهبود آموزش و سنجش واژگان پایه‏ ی زبان فارسی

توسعه‏ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، گامی موثر و مفید در برنامه‏های آموزشی است که توانسته در اهداف، برنامه‏ها و روش‏های آموزشی، تحوّلی چشمگیر ایجاد کند و بدین ‏ترتیب، بر اثربخشی و سرعت آموزش بیافزاید. مقاله‏ی حاضر تلاش نموده با معرفی «نرم‏افزار آموزش و سنجش واژگان پایه‏ی فارسی به غیر فارسی‏زبانان» گامی در راستای تحقق نقش‏آفرینی ‏فناوری در آموزش، خصوصاً آموزش زبان برداشته، به توسعه‏ی حیطه‏ی آموزش از...

[ 6 ] - تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

با جهانی‏شدن ابزارهای فناوری و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، به­کارگیری رایانه و سایر ابزارهای فناوری در تدریس، امری ضروری گردیده است و به تبع آن معلمان و مدرسان در حیطه آموزش زبان نیز باید از این ابزارها به منظور افزایش تأثیر تدریس استفاده نمایند. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد اگرچه اکثر معلمان و مدرسان تمایل دارند تا از این ابزارها در تدریس مهارت­های زبانی استفاده کنند، اما به علت وجود ترس از به­ک...