اسماعیل صلاحی

استادیار گروه سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی

[ 1 ] - سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن

در این پژوهش سنتز درجا پودر نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانولوله‌ی کربن به روش سل-ژل بررسی شد. بمنظور پخش مناسب نانولوله‌های کربنی (CNTs) در زمینه‌ی هیدروکسی آپاتیت، از سورفکتنت (SDS) استفاده شد و ریزساختار نانوکامپوزیت سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. چگونگی پراکنده‌شدن نانو لوله‌ها با استفاده از روش‌های UV-Vis، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و رامان بررسی شد. بمنظور سنتز پودر نانوکامپوزیت، نخ...

[ 2 ] - سینتر مایکروویو سرامیک‌های MgxAl2(1-x)Ti(1+x)O5

سرامیک‌های تیتانات آلومینیوم حاوی مقادیر مختلف اکسید منیزیم (صفر، 2، 5 و 7 درصد وزنی) از طریق سینترینگ واکنشی و با استفاده از گرمایش مایکروویو در محدوده دمایی °C 1400-1250 تهیه شد. اثر افزودنی اکسید منیزیم و دمای سینتر روی تشکیل فاز آنها مورد بررسی قرار گرفت. چگالی و تخلخل نمونه‌ها محاسبه و پایداری حرارتی این ترکیبات در دمای °C 1100 به مدت 50 و 100 ساعت برآورد شد. نتایج نشان داد که سینتر مایکرو...

[ 3 ] - بررسی ترمودینامیک و پارامترهای موثر بر فرآیند جذب فلز کادمیم در محلول‌های آبی توسط تری‌کلسیم فسفات نانوبلورین

حضور فلزات سنگین در پسماند و فاضلاب‌های روان یکی از خطرات اساسی است که باعث بروز خطرات شده و بر‌ روی سلامتی انسان، جانداران موجود در آن اقلیم و گیاهان تاثیر می‌گذارد. حذف فلزات سنگین بوسیله فرآیند جذب و رسوب‌دهی به عنوان سازوکارهای عمومی کاهش آسیب ناشی از فلزات سنگین مورد توجه است. در این پژوهش امکان ارزیابی حذف یون Cd2+ از محلول‌های آبی بوسیله نانوبلورک‌های تری‌کلسیم فسفات بررسی شد. همچنین تاث...

[ 4 ] - اثر مقدار و اندازه دانه فاز ثانویه بر ریزساختار نانوکامپوزیت مولایت/سیلیکون کاربید تهیه شده به روش سینتر دو مرحله‌ای

کامپوزیت مولایت- سیلیکون کاربید با استفاده از فرآیند سینتر دو مرحله‌ای برای دستیابی به چگالی بالا و رشد دانه پایین تهیه شده است. بدین منظور از سیلیکون کاربید نانومتری و میکرومتری با 5 و 10 درصد وزنی جهت بررسی تاثیر درصد و اندازه دانه فاز تقویت‌ کننده بر ریزساختار کامپوزیت مورد نظر استفاده شده است. فاز تقویت‌ کننده با سازوکار زنر (Zener) از رشد دانه‌های مولایت جلوگیری می‌کند. با استفاده از سیلیک...

[ 5 ] - بررسی تاثیرآسیاب مکانیکی بر ریزساختار و توزیع نانولوله‌های کربنی در ساخت نانوکامپوزیت مس تقویت شده با نانولوله‌های کربنی چند دیواره

در این تحقیق، از آسیاب مکانیکی در محیط خشک برای توزیع یکنواخت نانولوله­های کربنی چند دیواره در داخل فلز مس و ساخت نانوکامپوزیت مس- نانولوله­های کربنی چند دیواره استفاده شد. تغییرات مورفولوژی ذرات و توزیع نانولوله­های کربنی در داخل پودر مس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، تغییرات اندازه دانه­های فلز مس توسط پراش اشعه X با استفاده از روش ویلیامسون- هال انجام شد. نتایج نشان داد که مورفولوژی ذرات، ان...

[ 6 ] - Finite element simulation of pyroplastic deformation, anisotropic shrinkage and heterogeneous densification for ceramic materials during liquid phase sintering process

Pyroplastic deformation is a distortion of the ceramic shape during the sintering process. It occurs because the flow of the vitreous phase at high temperature and the applied stress due to the weight of the product during sintering process. The aim of this paper deals with describing a numerical-experimental method to evaluate the pyroplastic deformation, to predict the anisotropic shrinkage a...

[ 7 ] - بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی

در این پژوهش، با توجه به بحران جدی کم‌آبی، ارائه راهکارهای پربازده و اقتصادی برای تصفیه و بازیابی دوباره آب‌های مصرفی، در کنار حذف مواد رنگ‌زا از این پساب‌ها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر از میان روش‌های متعدد با بهره‌گیری از جاذب‌ها و مواد فتوکاتالیستی، استفاده از مواد کربنی مانند گرافن مورد توجه قرار دارد. گرافن به‌دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند: امکان تولید در مقیاس انبوه ب...

[ 8 ] - تاثیر فرآیند عملیات حرارتی بر روی رشد نانو جاذب هیدروکسی آپاتیت مورد استفاده در حذف فلزات سنگین

 توسعه محصولات جدیدی که جاذب موثری بوده، کمترین اثر مضر بر محیط زیست را داشته و ارزان قیمت باشند و برای حذف و کاهش غلظت فلزات سنگین در پساب­های صنعتی به­کار روند، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در علم مواد است. هیدروکسی آپاتیت از  توانایی­های مشخصی برای جذب عناصر سنگین برخوردار است و در چند دهه گذشته تحقیقات زیادی بر روی این امر صورت گرفته است. در این پژوهش، پودر نانو بلورک هیدروکسی آپاتیت با استف...

[ 9 ] - سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی

در این تحقیق نانو الیاف کامپوزیت پلی کاپرولاکتام (نایلون 6)/ نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت (HAP) جانشین شده با روی (Zn) به�روش الکتروریسی ساخته شدند. ابتدا نانو ذرات HAP حاوی 4 درصد اتمی Zn به�روش محلول رسوبی سنتز شدند. نتایج الگوی پراش ایکس (XRD) و طیف فروسرخ (FTIR) نشان دادند که هیچ گونه فاز ثانویه شکل نگرفت و در ضمن کاتیون�های روی در ساختار اتمی هیدروکسی آپاتیت قرار گرفته�اند. متوسط اندازه ذرات ...

[ 10 ] - بررسی تأثیر جایگزینی سیلیسیم با آلومینیم بر رفتار سنتزی ترکیبات بر پایه Ti5Si3 تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی دما بالای فعال شده مکانیکی

سیلیساید تیتانیم (Ti5Si3) بدلیل داشتن خواص ویژه مطلوب بعنوان یکی از مواد مورد توجه برای کاربرد های سازه ای دما بالا شناخته می�شود. در این پژوهش نانو آلیاژها و کامپوزیت های برپایه Ti5Si3 به روش سنتز خود احتراقی دما بالای فعال شده مکانیکی تولید شد. برای این منظور پودرهای Ti، Si و Al بر طبق استوکیومتری های Ti62.5Si37.5 ، Ti62.5Si30Al7.5 و Ti62.5Si22.5Al15 توزین و توسط آسیاب سیاره ای پر انرژی مخلوط...

[ 11 ] - An investigation on Mechanical Properties of Apatite-Wollastonite-Diopside Glass-Ceramics Composites

Apatite-wollastonite (A-W)-phlogopite glass-ceramic is considered to be difficult to resorb, but often, it has been incorporated in particulate form to create new bioactive composites for potential maxillofacial applications. With various compositions, the present work has attempted to prepare apatite-wollastonite (A-W)-phlogopite glass ceramic composites, by applying sintering. Here, three-poi...

[ 12 ] - Preparation and Characterization of High Specific Surface Area γ-Alumina Nanoparticles Via Sol-Gel Method

In the present investigation, γ-alumina nanoparticles with particle sizes less than 10 nm, high specific surface area (351 m2/g), high pore volumes and relatively narrow pore sizes distribution was prepared via sol-gel method in presence of aluminum isopropoxide as an aluminum precursor, distilled water, acetic acid as hydrolysis rate controller and tert-butanol as solvent. They had meso ...

[ 13 ] - Evaluation of Heterogeneous Densification, Anisotropic Shrinkage and Rheological Behavior of Ceramic Materials during Liquid Phase Sintering by Numerical-Experimental Procedure

The effective shear and bulk viscosity, as well as dynamic viscosity, describe the rheological properties of the ceramic body during the liquid phase sintering process. The rheological parameters depend on the physical and thermo-mechanical characteristics of the material such as relative density, temperature, grain size, diffusion coefficient, and activation energy. Thermal behavior of the cer...

[ 14 ] - Investigation of Effective Parameters on Densification of ZrB2-SiC Based Composites Using Taguchi Method

Abstract The main goal of this study is optimization of densification of ZrB2-SiC composites reinforced with chopped Cf prepared by SPS. Taguchi method is employed as statistical design of experiment (DOE) to optimize densification parameters including SiC, Cf, MoSi2, HfB2 and ZrC content, milling time of Cf and SPS parameters such as temperature, time and pressure. Each of these factors ...

[ 15 ] - In vitro evaluation of apatite/wollastonite glass–ceramic nano biocoatings on 316 alloys by plasma-sprayed

Among bioactive ceramics, the apatite/wollastonite (A/W) glass ceramic, containing apatite and wollastonite crystals in the glassy matrix, has been largely studied because of good bioactivity and used in some fields of medicine, especially in orthopedics and dentistry. However, medical applications of bioceramic are limited to non-load bearing applications because of their poor mechanical prope...

[ 16 ] - Titanium and Fluoride Co-substitution in Hydroxyl Apatite

Titanium and fluoride-containing hydroxyl apatite were synthesized through precipitation method following by a hydrothermal stage at 100oC for 6 hours. XRD analysis of the sample scalcinedat650oC for 1 hour revealed that all samples have pure apatite structure. The existence of Fluoride substitution in apatite structure was confirmed by FTIR(Fourier Transform Infrared Spectroscopy) analysis. Su...

[ 17 ] - Effect of Combination on Properties of Cu-Ag Nanocomposites Synthesized by Heat Treatment

          Ag-Cu solid solutions prepared via ball milling process were subsequently milled for 30 h and investigated by X-ray diffraction technique for Cu-20%Ag, Cu-3.64%Ag and Cu-80%Ag. It was noted that the solid solubility level increased by increasing initial solute content in composition. Results showed peak positions of silver and copper changed with milling time. By heating up to 700 K, ...

[ 18 ] - Structural Evolution of Al-20% (wt) Al2O3 System during Ball Milling Stages

Production of nanostructured aluminum matrix composite powder by high energy ball milling is investigated. Scanning electron microscopy analysis as well as the tap and green density measurements were used to optimize the milling time needed for the completion of the mechanical milling process. Also, we studied the particles morphology and size distribution change with milling time and its corre...

[ 19 ] - سینتر نانوکامپوزیت ZrB2-SiC-ZrC با استفاده از جرقۀ پلاسما (SPS) از پودرهای سنتز شده به روش MASPS

در این پژوهش از پودر نانوکامپوزیتی ZrB2-SiC-ZrC سنتز شده به روش MA-SPS که روش سنتز جدیدی برای این کامپوزیت محسوب می‌شود، جهت سینتر کامپوزیت ZrB2-SiC-ZrC به روش SPS استفاده شد. در این پژوهش سازکار سینترشدن یه وسیلۀ نمودارهای مستخرج از فرایند SPS شامل نمودار جایجایی-دما-زمان، سرعت جابجایی – دما و سرعت جابجایی – زمان بررسی شد. فرایند سینتر شدن کامپوزیت در دمای C°1750 و زمان min 17 کامل شد. با استف...