× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای استویا

تعداد نتایج: 143  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی 1389

استویا (stevia rebaudiana bertoni) یک گیاه علفی از خانواده asteraseaeاست. برگ های استویا دارای درصد بالایی از قندهای دی ترپن گلیکوزایدی است که 300 بار از سوکروز شیرین ترند و تاثیری در میزان قند خون ندارند و به راحتی برای بیماران دیابتی و افرادی که از چاقی رنج می برند قابل استفاده است. استویا به طور کلی گیاهی خودناسازگار است و تنها در صورت تلاقی ژنوتیپ های مختلف، تعداد محدودی بذر تولید می شود. ع...

دلشادیان, زهره, روحی لنگرودی, میلاد, محمدی, رضا, مرتضویان, سید امیر محمد, همایونی راد, عزیز,

سابقه و هدف: امروزه گرایش به مصرف مواد غذایی طبیعی، با کالری کم و با ماندگاری بالا در حال افزایش است. گیاه استویا نوعی شیرین‌کننده طبیعی با کالری صفر و شیرینی حدود 300 برابر نسبت به شکر و دارای قدرت آنتیاکسیدانی می‌‌‌باشد و بر خلاف شیرین‌کننده‌های مصنوعی تاثیرات منفی بر سلامت مصرف کننده نمی‌‌‌گذارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از استویا بر عدد پراکسید شیر کاکائوی رژیمی و تولید محصولی ...

ژورنال: یافته 2014
آقایی حسین آبادی, فاطمه, محمدی سیچانی, مریم , کرباسی زاده, وجیهه , مفید, محمد رضا ,

Background : Streptococcus mutans is a major cause of dental caries and tooth damage. The purpose of this study was to evaluate the effect of the Stevioside and Stevia rebaudiana leaf extracts on the growth of Streptococcus mutans. Materials and Methods: In this study, the aqueous and acetone extracts of Stevia rebaudiana were extracted by the maceration method, and methanol and ethanol extract...

استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، گیاهی چند ساله و بومی آمریکای جنوبی است که در سال‌های اخیر به علت تولید گلیکوزیدهای شیرین که فاقد کالری هستند، اهمیت زیادی یافته است. استویا برای افرادی که با محدودیت مصرف کربوهیدرات مواجه هستند، مانند افراد دیابتی، افراد چاق و بیماران قلبی مناسب است.گلیکوزیدهای استویا حدود 300 تا 350 برابر شیرین‌تر از ساکارز می‌باشند و عصاره استویا علاوه بر داشتن استیویول گل...

سید کمال کاظمی تبار, سیده نفیسه عقیلی, نسرین نصر,

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni دارای منبع گلیکوزیدهای دی‌ترپن از جمله استویوزید و گلیکوزید بوده که حدود 100 تا 300 برابر شیرین‌تر از شکر می‌باشد. به علت درصد جوانه‌زنی پایین بذور استویا، می‌توان از تکنیک کشت بافت، برای تکثیر این گیاه با ارزش کمک گرفت. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی اکسین و سیتوکینین بر کالوس‌زایی و باززایی گیاه استویا به صورت آزم...

ژورنال: :یافته 0
فاطمه آقایی حسین آبادی, fatemeh aghai hosseinabadi department..., maryam mohammadi-sichani دانشگاه آزاد..., vajihe karbasizadeh دانشگاه آزاد اسلا..., mohamad reza mofid دانشگاه علوم پزشکی...,

مقدمه: استرپتوکوکوس موتانس عامل اصلی پوسیدگی دندان و تخریب آن است. هدف از این تحقیق بررسی آزمایشگاهی اثر استویوساید و عصاره های گیاه استویا ریبودیانا بر روی رشد سویه مورد نظر بود.   بحث و نتیجه­گیری : عصاره های الکلی و استونی گیاه استویا ریبودیانا می تواند به عنوان دارو برای پیشگیری و کنترل رشد استرپتوکوکوس موتانس استفاده شود .   یافته­ها: نتایج نشان دهنده­ اثر مهاری عصاره­ متانولی با mg/ml 25=...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی 1392

برگ استویا (stevia rebaudiana bertoni) شیرین کننده ای قوی، طبیعی و بدون کالری است. گیاه استویا در روزهای کمتر از 13 ساعت، به گل رفته و ماده شیرین برگ هایش کاهش می یابد. برگ های شیرین استویا را می توان با تنظیم طول روز در تمام طول سال در گلخانه تولید نمود. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمار طول روز و کود آلی ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه داروئی استویا صورت گرفت. این آزمایش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1393

به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذور پرایم شده استویا آزمایشی در سال 1392 در آزمایشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی بذر کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی گروه زراعت و اصلاح نباتات به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل غلظت های مختلف اسید جیبرلیک شامل صفر، 25 و 50 میلی گرم بر لیتر و پرایمینگ بذور به صورت هیدرو، هورمون (اسید جیبرلیک 2/0 میلی گرم بر ل...

سابقه و هدف: گیاه استویا ربایودیانا برتونی (Stevia rebaudiana Bertoni) گیاهی باستانی آمریکای جنوبی با پتانسیل زیاد به عنوان یک محصول کشاورزی برای تولید یک شیرین‌کننده طبیعی با قدرت بالا است. با توجه به ترکیبات شیمیایی و محتوای ترکیبات فیتوشیمیایی آن، به عنوان ماده خام مناسب برای استخراج و تولید غذاهای فراسودمند استفاده می‌شود. استویوزید دارای قدرت شیرین-کنندگی قابل مقایسه با شیرین‌کننده‌های مصن...

به‌منظور بررسی اثر شدت نور بر روند تغییرات پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تنش سرما در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج زمان تنش سرما (صفر، 4، 8، 12 و 16 روز) در دمای 2±6 درجه سانتی‌گراد و سه سطح شدت نور شامل نور معمولی، 50 درصد و 10 درصد نور معمولی (به ترتیب 240، 120 و 24 می...