نتایج جستجو برای اسیدیته

تعداد نتایج: 3181  
امیرحسام رضائی, علیرضا طالبی زاده رفسنجانی, محمدعلی موسویان,

جهت بررسی اثر شرایط عملیاتی بر روی مقاومت در برابر خوردگی پوشش تشکیل یافته بر روی سطح فلز در اثر فرآیند فسفاتاسیون روی تری کاتیونیک در سیستم غوطه وری،یکسری آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهی و با شبیه سازی خطوط تولیدی صنعتی انجام شد . با انجام آزمایش مخصوص تعیین میزان مقاومت در برابر خوردگی،تست آب نمک،نتایج آزمایشها بیان کننده آن بود که،در مورد پارامتر اسیدیته آزاد،با بالا رفتن تدریجی آن،مقاومت در بر...

اندازه‌گیری اسیدیته (pH) نزولات جوی درجنگل تحقیقاتی واز (چمستان نور) از لحاظ متوسط اسیدیته نشان داد که متوسط pH نزولات جوی اندازه‌گیری شده در ارتفاعات 300، 1000، 1600 و 2200 متری همراه با افزایش ارتفاع از سطح دریا بیشتر شده و به سمت قلیائیت پیش می‌رود. در نمونه‌های برف بهاره (فروردین ماه) به اندازه 5/0 واحد در معیار اسیدیته از pH نمونه‌های برف زمستانه بیشتر و قلیایی‌تر بود. آزمون مقایسه میانگین...

ژورنال: پژوهش نفت 2013

انتشار غبار گوگرد و اسیدی شدن باکتریایی از معضلات بزرگ در مناطق تولید و صادرات گوگرد محسوب می‌شود. یک راه حل مؤثر به منظور تولید گوگرد تجارتی با شکنندگی کمتر، حفظ محتوای گوگرد پلیمری در فرآورده است. همچنین برای ارایه یک محصول استاندارد، باید از تشکیل اسید در محموله‌های گوگرد جلوگیری شود. این عمل با به کارگیری عوامل ضد باکتریایی و نمک های معدنی که از فعالیت باکتری های اکسید کننده جلوگیری می‌کنند...

هدف این مطالعه، ارائه مدل پیشگوی رشد باکتری اشریشیاکلی متأثر از عوامل انتخابی رشد شامل: حرارت نگهداری (دمای 8 و 37 درجه سانتی گراد) و pH (4، 5 و 6) در عصاره تجاری گوشت مرغ بود. برای این منظور عصاره تجاری گوشت مرغ آماده شده با استفاده از اسید استیک و سود 1 مولار بر روی pH های مورد نظر تنظیم گردید. سپس میزان 105 cfu/ml از باکتری مورد نظر به عصاره های آماده شده تلقیح شد. عصاره ها در دو دمای 8 و 37...

ژورنال: علوم آب و خاک 2011

Electrical conductivity and acidity of soil are the most important chemical factors of soil for agriculture. The nature of soil is in such a way that its change has a continuous form. The method that can take into account this continuity will be able to show a better picture of change in soil characteristics. Objectives of this research are to investigate the relations between measured electric...

غلظت های بالای نیکل به عنوان عاملی تنش زا برای جلبک ها محسوب می شود که می تواند به عنوان یک عامل محدود کننده رشد جلبک ها را تحت تآثیر قرار دهد. سمیت در اثر این فلز همچنین می تواند از طریق تولید رادیکال های آزاد، سبب القا تنش اکسیداتیو در جلبک ها و گیاهان شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های متفاوت نیکل و pH بر فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی انجام گرفته است. مقدار محتو...

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 1997
دکتر فاطمه پورفلاح,

70 نمونه شیرخام مخلوط دامداریهای طرف قرارداد با یکی از کارخانه های تولید کننده شیر پاستوریزه در تهران از محل کارخانه تهیه گردید. تیتراسیدیته و نقطه انجماد شیرها در روز اول و بعد از یک هفته نگهداری در یخچال اندازه گیری شد. تیتراسیدیته بوسیله سنجش اسیدیته به روش سود دسی نرمال و تعیین نقطه انجماد بوسیله دستگاه کریوسکوپ مدل cryotest ساخت کارخانه ژربر انجام گرفت. در این بررسی درصد نمونه هایی که نقط...

قارچ Aspergillus parasiticus با تولید افلاتوکسین B1تأثیرات جبران‌ناپذیری بر مصرف‌کنندگان مواد غذایی آلوده به این زهرابۀ قارچی می‌گذارد. در این پژوهش، تیمارهای مختلف pH و غلظت NaCl در محیط کشت مایع قارچ اثر داده شدند و توکسین‎زایی آنها با استفاده از سه روش محیط کشت نارگیل - آگار، TLC و HPLC بررسی و مشخص شد که افلاتوکسین‎های تولیدشده به‌وسیلۀ این قارچ، زیر نور UV خاصیت فلورسانس دارند. بیشترین توک...

ژورنال: :پژوهش نفت 0

انتشار غبار گوگرد و اسیدی شدن باکتریایی از معضلات بزرگ در مناطق تولید و صادرات گوگرد محسوب می شود. یک راه حل مؤثر به منظور تولید گوگرد تجارتی با شکنندگی کمتر، حفظ محتوای گوگرد پلیمری در فرآورده است. همچنین برای ارایه یک محصول استاندارد، باید از تشکیل اسید در محموله های گوگرد جلوگیری شود. این عمل با به کارگیری عوامل ضد باکتریایی و نمک های معدنی که از فعالیت باکتری های اکسید کننده جلوگیری می کنند...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم زمین 1393

َاسیدیته یکی از خصوصیات کیفی آبهای زیرزمینی می باشد و بعبارتی دیگر توان خنثی سازی بازها را اسیدیته می توان تعریف کرد. اسیدیته نشان دهنده میزان یون های هیدروژن موجود در ترکیب آب است و توسط ph نمایش داده می شود. عوامل متعددی ph آبهای زیر زمینی را کاهش می دهند. از مهم ترین عوامل افزایش اسیدیته میتوان به خاک های سولفاته اسیدی، ارتباط آبهای زیرزمینی با زون های آتشفشانی، نفوذ آب دریا و ورود پساب های ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود