نتایج جستجو برای اقلیم

تعداد نتایج: 7388  

در این پژوهش با استفاده از داده های بارش روزانه ی پایگاه داده ی آفرودایت که دارای تفکیک مکانی 0.25 × 0.25 درجه ی قوسی است، برای یک دوره ی 57 ساله به بررسی روند بارش در افغانستان پرداخته شد. سپس نقشه ها و سری های زمانی به صورت سالانه، فصلی و ماهانه محاسبه و تحلیل گردید. با توجه به نقشه ی سالانه، میانگین بارش در افغانستان 256 میلیمتر است. از نظر میزان بارش دریافتی در این سرزمین دو بخش بیشینه وجود...

علی براتیان,

در طى تاریخ و طى قرون متمادى انسان و دیگر موجودات زنده با اقلیم و شرایط زیست محیط اطراف خود سازگار شده ‏اند. با این همه برآوردهاى موجود نشان مى‏ دهد که پیامدهاى تغییر اقلیم و اثرات آن در محیط زیست شایان توجه است. مواد آلوده کننده جو، بارانهاى اسیدى و... زیستگاه هاى کره زمین را تحت تأثیر قرار مى ‏دهد و بعضى مواقع تا انقراض گونه ‏هاى زیستى پیش مى‏ رود. کاهش لایه ازن و افزایش اشعه ماوراء بنفش در خ...

ژورنال: اندیشه جغرافیا 2009
اسماعیل نصرآبادی, سید ابوالفضل مسعودیان,

اگر‌چه به نظر می‌رسد تغییر در پارادایم به آن شکل گسترده که مدنظر کوهن بود در کم‌تر علمی اتفاق افتاده، اما رصد تاریخ علوم حکایت از آن دارد که می‌توان نشانه‌هایی از تغییر در پارادایم  با مفهومی ساده و محدود‌تر را در علوم مختلف ردیابی کرد. اقلیم یکی از علومی است که حداقل تغییر پارادایم در حوزه‌ی روش‌شناسی را از سر گذرانده است. با توجه به دیدگاه‌های جغرافیایی و مفاهیم فضا، اقلیم رویکردی اساسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری و شهرسازی 1387

چکیده ندارد.

بهنام مغانی رحیمی, زهرا پربار,

اهمیت تأثیر اقلیم بر معماری، انجام مطالعات و پژوهش‌های جامعی را در این زمینه ایجاب می‌کند به ویژه در کشور ما که تنوع اقلیمی و معماری متنوعی را نیز داشته است. اقلیم هر منطقه را می‌توان؛ مجموعه‌ی منظمی از پوشش گیاهی، میزان بارش، حرارت، دما و تابش آفتاب آن...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 1982
دکتر ابراهیم جعفرپور,

در این پژوهش، جهت بررسی روند تغییرات بارش جمهوری آذربایجان از داده های بارش روزانه پایگاه داده آفرودایت که دارای تفکیک مکانی 25/0 * 25/0 درجه است، در یک دوره 57 ساله (1951-2007) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده ها، با روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار سورفر نقشه های همبارش سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید. پس از بررسی نقشه سالانه، میانگین یاخته ای بارش سالانه آذربایجان 410 میلیمتر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید