× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای انرژی

تعداد نتایج: 34269  

چکیده صاحب نظران حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل، قرن 21 را قرن « ژئواکونومیک» نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از چالش های مهم جهانی در این قرن، چالش بر سر منابع انرژی  با تأکید بر نفت و گاز است و مسأله‌ی«امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن خواهد بود. هم چنین در این قرن میان امنیت انرژی و میلیتاریسم جهت حفاظ...

زین العابدین نجات,

کاربردهای انرژی حرارتی زمین به علت قابلیت انعطاف آن در تولید نیروی برق –صنایع –کشاورزی –پزشکی و غیره فراوان است این انرژی با دارا بودن منبع حرارتی دائمی و عدم تولید آلودگی در محیط زیست در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است در این مقاله سعی شده است کاربردهای مختلف آن به خلاصه قید گردد تا اهمیت این نوع انرژی برای کشورمان که صادر کننده نفت و گاز است آشکار گردد .

حسین مهدیان, سیروس فخری,

ایران به‎دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه‎ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف‎کنندگان دارد، می‎تواند به یکی از محمل‎های پیوند ایران با قدرت‎های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کش...

ژورنال: دانشنامه 2010
دکتر جواد معین الدین, مصطفی انتظارالمهدی,

امنیت انرژی از مهم ترین موضوعات برجسته عرصه روابط بین الملل می باشد . هدفسیاستمداران از امنیت انرژی دستیابی به سه موضوع می باشد . اول، حصول عاری از تهدید وخطر به منابع انرژی امکان پذیر باشد . دوم، منابع انرژی به طور عقلایی و منطقی دارای تنوعبه لحاظ منطقه جغریایی منابع و همچنین طرق انتقال وجود داشته باشد و سوم تبادل انرژی( نفت و گاز ) از مناطقی کسب گردد که احتمال ثبات و عدم تغییر در حکومت های آن...

چکیده صاحب نظران حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل، قرن 21 را قرن « ژئواکونومیک» نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از چالش های مهم جهانی در این قرن، چالش بر سر منابع انرژی  با تأکید بر نفت و گاز است و مسأله‌ی«امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن خواهد بود. هم چنین در این قرن میان امنیت انرژی و میلیتاریسم جهت حفاظ...

یوسف متولدی نوبر,

در این مقاله بعد از شناسائی سرچشمه و بیناب و برآورد کل انرژی خورشیدی که بزمین میرسد ، نحوه استفاده از آن و وسائل و ماشین آلات آنرا در طول قرن گذشته یادآوری کرده و بکاربردهای آن در حال حاضر می رسیم. نمونه گیرنده ها مسطح،گیرنده های متمرکز خطی و نقطه ای ، موتورها و مراکز خورشیدی مورد بحث قرار می گیرند.ژنراتورهای خورشیدی با استفاده از نیم رساناها و کاربردهای متعدد آن در حال حاضر و چگونگی پیشرفت آنه...

ژورنال: سیاست خارجی 2018

انرژی یکی از مهمترین پیشران­های توسعه اقتصادی است. در عرصه مناسبات و رقابت­های جهانی، برخورداری از منابع انرژی هم ابزار قدرت محسوب می­شود و هم در مواردی به هدف تبدیل می­شود. منابع انرژی را می­توان یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت و پایدار شدن اقتصادهای جهان دانست. در عین حال انرژی خود نیز تابع و مشمول روندهایی است که می تواند امنیت آن را تقویت و یا تضعیف کند. امروزه مفهوم امنیت انرژی همگام با رونده...

چکیده روابط انرژی ایران و امریکا، روندی کاملا متفاوت با روابط انرژی ایران با سایر مصرف‌کنندگان انرژی جهان دارد. ایران از لحاظ ذخایر هیدروکربنی، دومین کشور دنیا، و امریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان، روابط انرژی‌ میان خود را متناسب با مشکلات سیاسی موجود، بر مبنای تقابل دنبال می‌کنند و هم‌اکنون تأثیرگذارترین گزینه بر روابط انرژی ایران، الزامات سیاسی است. جایگاه استراتژیک ام...