نتایج جستجو برای اورژانس

تعداد نتایج: 2310  

جلیلی, بهروز,

یکی از مسائل بسیار حساس که طبیب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشی کودک و نوجوان است. این مسئله از نظر روند تفکر طفل و سنی که در آن اقدام به خودکشی می‌کند تفاسیر گوناگونی دارد که طبیب باید با آن آشنا بوده قادر به تعبیر باشد. زیرا در غیرآن‌صورت در اداره مسئله دچار اشتباه و سردرگمی گردیده بسیاری موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ما باید با واکنش والدین در این مورد آشنا بود...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1352

چکیده ندارد.

رجایی, رویا, سید محمودی, محسن, علیاری, ابوالفضل, قربانی, علی, نجفی, مرضیه,

Background: One of the dimensions of healthcare quality is providing care without delay, in a timely manner and without a long waiting time. The aim of this study was evaluating the average waiting time for an emergency medicine specialist visit in an emergency department. Methods: The present study is an applied cross-sectional study. The study population was traffic accident victim's records...

ژورنال: امداد و نجات 2014
جهانگیری, کتایون, وطن‌خواه, سودابه, پورشیخیان, مجید, کاظم‌نژاد, احسان,

مقدمه: اورژانس پیش بیمارستانی بخش مهمی از نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی را تشکیل می‌دهد. لازمه ارائه خدمات مناسب، وجود آمبولانس‌های مجهزی است که نقش مهمی در حفظ جان بیمارانی که نیاز به اقدامات فوری دارند، ایفا کند. با توجه به شیوع بالای حوادث رانندگی و سایر موارد اورژانس، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تجهیزات طبی آمبولانس‌های اورژانس پیش بیمارستانی رشت و مقایسه آن با استانداردهای کشوری...

جلیلی, بهروز,

یکی از مسائل بسیار حساس که طبیب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشی کودک و نوجوان است. این مسئله از نظر روند تفکر طفل و سنی که در آن اقدام به خودکشی می‌کند تفاسیر گوناگونی دارد که طبیب باید با آن آشنا بوده قادر به تعبیر باشد. زیرا در غیرآن‌صورت در اداره مسئله دچار اشتباه و سردرگمی گردیده بسیاری موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ما باید با واکنش والدین در این مورد آشنا بود...

اکبرپور, فریبا, رضایی راد, مجتبی, طهماسبی, بهرام, پاخره, اسماعیل,

Background and purpose: In urban health care system, pre-hospital emergency medical services are the first line to deal with critical patients. If a fast and accurate medical care is delivered, deaths and disabilities resulting from diseases reduce and trust of people to this system will increase. The purpose of this study was to determine the factors influencing the readiness of pre-hospital e...

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان: یک مطالعه کیفی راحیل قربانی‌نیا۱*، محمدرضا امیر اسماعیلی۲، محمود نکویی مقدم۳، امین صابری‌نیا۴ ۱. مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران. ۲. دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. ۳. استاد، مرکز تحقیقا...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1344

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1341

چکیده ندارد.

ژورنال: امداد و نجات 2013

مقدمه: از آنجا که اورژانس پیش بیمارستانی محل تلاقی بخش درمانی با جامعه می‌باشد‌‌، مراقبت سریع‌‌‌، کارآمد و اثربخش این بخش زندگی بسیاری از انسان‌ها را نجات می‌دهد و از شدت‌‌‌، طول بیماری و عوارض ثانوی مصدومیت می‌‌کاهد‌. روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است‌. در پژوهش حاضر نمونه 6068 مأموریت انجام گرفته در 20 پایگاه مرکز اورژانس شیراز که مدت زمان اعزام و پاسخگویی از زمان دریافت پیام تا رسی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید