نتایج جستجو برای بارش

تعداد نتایج: 7073  

ژورنال: محیط شناسی 2007
حسین محمدی,

عناصر مختلف اقلیمی دارای حرکات و نوساناتی در طول زمان هستند که باید این نوسانات بررسی و شناخته شوند بعضی از این نوسانات از الگوهای خاصی پیروی می کند و بعضی دارای الگوهای نوسانی منظم نیستند. این نوسانات نامنظم، تغییرات تصادفی نامیده می‌شوند. براین اساس برای سنجش و پیش بینی تغییرات تصادفی در بارش فصلی و سالانة ایران از مدل های تغییرات تصادفی استفاده شد. با توجه به سنجش و پیش بینی مدل‌ها، بارش فصل...

ژورنال: جغرافیا و توسعه 2014
حمید نظری‌پور,

   در این پژوهش، جهت بررسی تداوم بارش ایران از داده‌هایِ بارشِ روزانه‌ی 1437 ایستگاه همدید، اقلیمی و باران سنجی ایران در بازه‌ی زمانی 01/01/1340 تا 11/10/1383(15992 روز) استفاده شده است. این داده‌ها، به روش کریگینگ ساده[1] بر روی گستره‌ی ایران در شبکه‌ای منظم به ابعاد 15× 15 کیلومتر میانیابی گردیده‌اند. سپس بر اساس معیار قراردادی روز بارشی، تداوم‌های بارش گستره‌ی ایران به همراه سهم آن‌ها در تأمین...

بهروز ساری¬صراف, حسین نگارش, محمد دارایی,

در این پژوهش ابتدا با فرض نرمال بودن داده‏ها با استفاده از چند روش‏ آماری پارامتری (آزمون روند، رگرسیون خطی و خود همبستگی) و سپس با یک روش ناپارامتری (من-کندال) روند غیرخطی تغییرات بارش سقز در یک دوره‏ 45 ساله‌‌ (2005-1961) مورد بررسی قرار داده شد. نتایج آزمون‌ها‌ی آماری عبارت بودند از: 1- روند کاهشی بارش بهاره معنادار است. 2- افزایش معناداری در بارش تابستانه دیده می‌شود. 3- فراوانی روزهای بارش...

  در این پژوهش روند بارش­ ایران با استفاده از داده­های 1437 ایستگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی، طی دوره 40 ساله (1343 تا 1382) بررسی شد. با میانیابی این داده­ها به روش کریجینگ، ایران به 8230 یاخته­­ی به ابعاد 14*14 کیلومتر مربع تبدیل شد. میانگین ایستگاهی و یاخته­ای بارش ایران برای هر سال، محاسبه شد. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من-­کندال معنی­داری روند میانگین بارش،­ و از روش برآورد کننده ...

ناهنجاری در رفتار پدیده های جوی در اثر افزایش گازهای گلخانه ای جو و  گرمایش جهانی از نمودهای تغییر اقلیم انسان ساخت معرفی میگردد. یکی از پیامدهای تغییر اقلیم، تغییر رفتار بارش هاست. در این راستا تغییر بارش ها در ایران با داده های بارش روزانه 32 ایستگاه سینوپتیک از 1959 تا 2018 بررسی شد. بررسی ها نشان داد، برخی شاخص های بارش در ایران طی 60 سال گذشته تغییر کرده اند، چنانکه روزهای بارش در ایرا...

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2012
بهنوش فرخ‌زاده, حسن احمدی, حسین ارزانی, محمد مهدوی, مریم آذرخشی,

ایران کشوری واقع در کمربند خشک کره زمین است و همواره با مشکل خشکسالی در بخش های مختلف مواجه بوده است . خشکسالی هر ساله خسارت های زیادی را به پوشش گیاهی طبیعی، کشاورزی و جامعه وارد میکند. یکی از راه‌های پایش خشکسالی استفاده از شاخص‌های خشکسالی می‌باشد. در این پژوهش برای ارزیابی اثر خشکسالی روی تولید علوفه گیاهان مرتعی از شاخص‌های معیار بارش سالانه (SIAP)، بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص شدت خشکس...

برای انجام این پژوهش داده‌های 188 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی داخل و خارج از مرز استان مربوط به وزارت نیرو و سازمان هواشناسی طی بازه‌ی زمانی 1/1/1340 تا 29/12/1388 بکار گرفته شد. به کمک روش زمین‌آماری کریگینگ برای هر روز یک نقشه رقومی در ابعاد یاخته‌ای 6*6 کیلومتر ایجاد شد و سپس داده‌های روزانه‌ی مربوط به 811 یاخته که کل استان را پوشش می‌دادند، از نقشه‌ها استخراج شد. یک پایگاه داده در اب...

دارند, محمد, سمندر, ریحانه, ظرافتی, هادی, کفایت مطلق, امیدرضا,

بدون شک امروزه دسترسی به داده های به روز، با قدرت تفکیک مکانی بالا و تفکیک زمانی کوتاه مدت سنجه های هواشناسی یکی از نیازهای ضروری پژوهش های علوم جوی است. برای انجام این پژوهش از داده های بارش روزانه(در صورت وجود)، ماهانه و سالانه ی ایران زمینِ پایگاههای بارش جهانی و منطقه ای طرح اقلیم شناسی بارش جهانی ، مرکز اقلیم شناسی بارش جهانی ، افرودیت ویرایشV1101 با تفکیک مکانی 25/0 درجه ی قوسی، افرودیت وی...

در این پژوهش بارش­های سنگین پهنه­­کم بارش شمالی ایران با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل این­گونه بارش­ها در این پهنه از پایگاه داده بارش اسفزاری استفاده شده است. ابتدا پایگاه داده­ای از بارش روزانه از 1/1/1340 تا 10/11/1383 (شامل15992روز) تهیه شد. به­کمک داده­های بارش روزانه 1437 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی نقشه­های همبارش پهنه به­روش کریگینگ روی یاخته­...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید