× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای باسط

تعداد نتایج: 2  
ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:‎Peter Sarnak‎, ‎What is an Expander?‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎51 No‎. 7 (2004) 762-763‎پراکندگی یک گراف همراه با همبندی بسیار قوی، ویژگی است که ساختار باسط‌ها را مورد توجه قرار داد. این ساختار تناقض‌گونه موجودیت آن‌ها را نیز تا مدت‌ها انکار می‌کرد. پس از مدتی اگرچه پینسکر(‎‎(pinsker) توانست با یک بحث شمارشی وجود آن‌ها را اثبات کند، اما ه...

ژورنال: :نشریه ریاضی و جامعه 2015
نفیسه رحمانی,

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:‎peter sarnak‎, ‎what is an expander?‎, ‎notices of the american mathematical society‎, ‎51 no‎. 7 (2004) 762-763‎پراکندگی یک گراف همراه با همبندی بسیار قوی، ویژگی است که ساختار باسط ها را مورد توجه قرار داد. این ساختار تناقض گونه موجودیت آن ها را نیز تا مدت ها انکار می کرد. پس از مدتی اگرچه پینسکر(‎‎(pinsker) توانست با یک بحث شمارشی وجود آن ها را اثبات کند، اما ه...