نتایج جستجو برای بیمارستان

تعداد نتایج: 28232  

ژورنال: مدیریت سلامت 2004
براتی, احمد, خلیل نژاد, رقیه ,

Introduction: The core requirement of successful and innovative organizations is doing right things and doing things right. Nowadays organizations are to perform excellently strategically and operationally so that they can face the current and future world challenges. Performance measurement is one of the ways in directing organization to the right targets and avoid diversity in practices. The ...

ژورنال: بیمارستان 2004
خوشنودی فر, مهرنوش,

طهماسبی, شهلا,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: مدیریت سلامت 1998
صدقیانی, ابراهیم,

Tremendous technologic movements in recent decade have inspired a novel thinking in the need for hospital beds. This thinking is significantly reflected in the physical structure of hospitals, the ratio of building space to the bed, all area of the hospital from the viewpoint of hospitalization beds, extending the spaces related to the identification wards, outpatient operation wards and new w...

جعفری, فرهاد, صالحی نیا, مریم, گلشنی, سید علیرضا,

History of Psychiatry and Psychology

ژورنال: مدیریت سلامت 2004
براتی مارانی, احمد, خلیل نژاد, رقیه,

Introduction: The core requirement of successful and first- in- class organizations is doing right things and doing things right. Recent organizations should be able to have excellent performance from strategic and operational point of view so that they can face the current and future world challenges. Performance measurement is one of the ways for directing organization to the right targets ...

مقدمه: بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی با ابعاد مختلف هزینه و درآمد مواجه است. از طرفی دیگر، همواره هزینه بهداشت و درمان بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌ای هر خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو، همواره بیمارستان‌ها ناگزیرند برای افزایش کارایی و ارتقا بهره‌وری از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی بویژه تحلیل هزینه- فایده استفاده نمایند لذا شناخت و اگاهی مدیران این موسسات از تابع هزینه بیمارستان امری ...

ژورنال: منظر 2017

رویکردهای نوین در حل مسائل و مشکلات موجود در بخش درمان، سبب ورود سایر علوم مکمل به خصوص معماری منظر به این بخش شده‌ است. امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته، محوطه‌های بیمارستانی به عنوان بخشی از فرایند درمان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و دیگر مانند گذشته تنها به عنوان فضای منفی باقی‌مانده در میان ساختمان‌ها نیستند. با تزریق نقش درمانی به محوطه‌ها، مجموعه ساختمان‌ها و محوطه بیمارستان‌ها به عنوان ف...

اسپندار, رامین , فرزان, محمود , مرتضوی, سید محمد جواد ,

Background and Aim: Osteoblastoma is one of the rarest primary bone tumors. Although, small bones of the hands and feet are the third most common location for this tumor, the hand involvement is very rare and few case observations were published in the English-language literature.                      Materials and Methods: In this study, we report five cases of benign osteoblastoma of the hand...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید