نتایج جستجو برای رواناب

تعداد نتایج: 2642  

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2018

تعدد عوامل مؤثر در خصوصیات حوزه آبخیز منجر به تغییرات مکانی و زمانی در فرآیندهای تولید رواناب و رسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تغییرات مکانی مقادیر رواناب، رسوب و آستانه شروع رواناب با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی بارش در حوزه آبخیز قره‌شیران اردبیل انجام گرفت. شبیه‌سازی بارش با استفاده از دستگاه باران‌ساز در 45 نقطه در سازندهای مختلف زمین‌شناسی حوزه آبخیز انجام و پس از اندازه‌گیری مقد...

اقبال احسان‌زاده, جعفر مامی‌زاده, مژده محمدی,

شبکه‌های جمع‌آوری آب­‌های سطحی وظیفه جمع‌آوری، انتقال و هدایت آن­ها را به نزدیک‌ترین نقطه خروجی قابل قبول به عهده دارند. در این پژوهش، شبیه­‌سازی و ارزیابی سامانه انتقال رواناب شهر ایلام با مدل ریاضی ASSA که به‌وسیله شرکت اتودسک توسعه یافته، انجام گرفت. در این تحقیق، کل منطقه مورد مطالعه­ شهر ایلام را که شامل حوضه­ داخل و خارج شهر است، به 46 زیرحوضه تقسیم شد. خصوصیات فیزیکی هر یک از زیرحوضه‌ها ...

چکیده کشور ما دارای شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک است لذا کم‌آبی و کمبود رطوبت خاک یکی از عوامل اصلی محدودیت رویش گیاهان مثمر دیم در دوره خشکی است. یکی از راه­کارهای اساسی جهت مقابله با این چالش‌ها و امکان‌سنجی رویش گیاهان در دوره خشکی و حفظ منابع آب ‌و خاک استفاده صحیح و مدیریت منابع آب ‌و خاک موجود در  حوضه‌های آبخیز است. سامانه‌های سطوح آبگیر باران راه­کار مناسبی برای نیل به اهداف فوق است. لذا...

ژورنال: آبخیزداری ایران 2009
ثقفیان, بهرام, خزائی, محمد رضا, ذهبیون, باقر,

  شبیه‌سازی بارش- رواناب از محورهای اصلی هیدرولوژی است. در میان انواع مدل‌های بارش- رواناب، مدل­های مفهومی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، واسنجی مدل‌های مفهومی بارش- رواناب در دهه‌های اخیر به عنوان یک چالش مطرح بوده است. در این پژوهش مدل مفهومی بارش- رواناب ARNO با استفاده از الگوریتم ژنتیک، به واسنجی خودکار تجهیز شده است. این مدل از نوع پیوسته نیمه توزیعی بوده و در نقاط گوناگون ...

روند تغییرات بارش، رواناب و دمای هوا در هم­دورة سی­سالة (74- 1345) در آبخیز رودخانة کردان واقع در زیرحوضة قزوین بررسی شد. این آبخیز به مساحت 360 کیلومتر مربع در گوشة شمال­شرقی زیرحوضة قزوین و در دامنة ارتفاعی1410 تا 4108 متر از سطح دریا قرار دارد. نتایج بررسی نشان داد که با وجود ثبات مجموع بارش سالانه، بارش شش­ماهة سرد سال افزایش و شش­ماهة گرم سال کاهش معنی­دار یافته و میانگین ماهانة دمای بیشتر...

ژورنال: دانش آب و خاک 2011
احمد فاخری فرد, اسماعیل اسدی, محمد علی قربانی,

در میان انواع متعدد مدل­های بارش– رواناب، روش­های متکی بر هیدروگراف واحد، هنوز به عنوان یکی از رایج­ترین ابزارها برای هیدرولوژیست­ها جهت برآورد سیلاب به خصوص در حوضه­های فاقد آمار به شمار می­رود. در مطالعه حاضر با استفاده از مفهوم تئوری سیستم خطی توابع پاسخ پالس واحد اجزای رواناب (رواناب سریع و رواناب آهسته) به کمک مدل مفهومی مخزن استخراج گردید. پارامترهای مدل با استفاده از روش بهینه­سازی جستجو...

افزایش گازهای گلخانه‌ای به ویژه پس از انقلاب صنعتی منجر به تغییرات محسوسی در سامانه‌های آب و هوایی جو کره زمین شده است که از آن به عنوان تغییر اقلیم یاد می‌شود. اثرات این پدیده نو ظهور بر بخش‌های مختلف چرخه آب از اهمیت بسزایی در مدیریت منابع ارزشمند آبی برخوردار است. در این تحقیق مدل هیدرولوژیک حوضه بهشت آباد (از توابع حوضه کارون بزرگ) به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم در دوره‌های آتی بر این حوض...

ژورنال: علوم آب و خاک 2012
علیرضا واعظی, , محمد عباسی, ,

The Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) method is widely used for predicting direct runoff from rainfall events. The ratio of initial abstraction (λ=Ia/S) to maximum potential retention (S) was assumed in its original development to be equal to 0.2 (λ=Ia/S=0.2) in SCS-CN method. Application of the initial abstraction ratio equal to 0.2 out of the area where it has been developed may...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید