نتایج جستجو برای ریاضی

تعداد نتایج: 12728  

در این مقاله، تاریخ گسترش آموزش ریاضی را از وضعیت آغازی آن که یکی از حوزه های کاری ریاضیدانان به شمار می رفت تا تولد آن به عنوان یک حوزۀ علمی و پژوهشی مستقل مرور می کنیم. در این مقاله نقش ارتباطات ریاضی از طریق رشد مجلات و کنفرانس های پژوهشی مورد تحلیل قرار می گیرد. اصلاحات برنامه های درسی و روشی که باعث تغییرات در ریاضیات مدرسه ای در قرن بیستم شد نیز در نظر گرفته شده است.

الهه حجازی, باقر حجازی, علی خان زاده, مانا شهنی کرم زاده,

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر متغیر انگیزشی جهت‌گیری هدفی و اضطراب امتحان بر عملکرد درس ریاضی‏، با میانجی‌گری خودکارآمدی ریاضی‏، می‌باشد. برای انجام این تحقیق 240 دانش‌آموز، 120دختر و 120پسر‏‏، پایه دوم رشته ریاضی دبیرستان‌های دولتی شهر تهران به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های جهت‌گیری هدفی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی را تکمیل نمودند. همچنین، به منظور سنجش میزان عملکرد تح...

علیرضا کیامنش, نصیبه پور اصغر,

تحقیق حاضر به بررسی تفاوت جنسیتی در متغیرهای خودپنداره­ی ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، پیشرفت ریاضی و عملکرد قبلی ریاضی در بین دانش­آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان می­پردازد. بدین منظور نمونه­ای تصادفی مرکب از 300 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر از دانش­آموزان دختر و پسر از دانش­آموزان منطقه­ی 6 تهران در سال تحصیلی 83-82 انتخاب شد و اطلاعات لازم از طریق اجرای مقیاس خودپنداره ریاضی و انگیزش یادگ...

سید حسن علم الهدایی,

هدف این مقاله بررسی اثربخشی حالت های عاطفی و هیجانی‘به عنوان مؤلفه های شخصیت یادگیرنده بر رفتار ریاضی است . امروزه اضطراب ریاضی مورد توجه و علاقه بسیاری از متخصصان روانشناسی آموزش ریاضی ونیز روانشناسان شناختی است تا از این طریق تأثیرهای هیجانی وبرانگیختی های روانی شاگردان را درکار ریاضی بشناسد وبرای کنترل و مهار علمی آنها راه کارهای عملی بیابید. دراین میان اضطراب و فشار روانی وتعامل آنها با یا...

ببرخی ریاضی را شاهراه مهندسی و برخی دیگر دروازه­بانی برای ورود افراد بااستعداد به مهندسی می­دانند.  به گزارش پژوهشها و مشاهده­های میدانی، افت تحصیلی و گاه انصراف دانشجویان از رشتة مهندسی ریشه در درس ریاضی دارد. هدف پژوهش حاضر در گام اول، شناسایی مهم‌ترین درس پیش­بینی­کنندة عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی از بین دروس ریاضی (1)، ریاضی (2) معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی است...

راحله اقازاده, سوزان امامی پور, مرجان جعفری روشن,

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بود. جامعة تحقیق حاضر شامل کلیة دانش‌آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بود که در سال تحصیلی90-89 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. که از این بین تعداد 180 دانش‌آموز سال اول متوسطه به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. گروه نمونه با است...

ژورنال: :فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 2009
علیرضا کیامنش, نصیبه پور اصغر,

تحقیق حاضر به بررسی تفاوت جنسیتی در متغیرهای خودپنداره­ی ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، پیشرفت ریاضی و عملکرد قبلی ریاضی در بین دانش­آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان می­پردازد. بدین منظور نمونه­ای تصادفی مرکب از 300 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر از دانش­آموزان دختر و پسر از دانش­آموزان منطقه­ی 6 تهران در سال تحصیلی 83-82 انتخاب شد و اطلاعات لازم از طریق اجرای مقیاس خودپنداره ریاضی و انگیزش یادگ...

ژورنال: آموزش و ارزشیابی 2015

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله رایانه‌یار حافظه کاری بر اضطراب ریاضی، عملکرد ریاضی و ظرفیت حافظه کاری دانش‌آموزان با اختلال ریاضی بود. این پژوهش به‌صورت نیمه ‍آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزان پایه چهارم دارای اختلال ریاضی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می‌دادند. در این پژوهش 30 دانش‌آموز با اختلال ریاض...

  زمینه: فعالیت‌های خلاقانه در ریاضی به‌منزلة فعالیتی مرتبه بالا نیازمند دانش و مهارت‌هایی غنی در آن حیطه و ویژگی‌های شخصیتی خاصی است. از جمله گام‌های ضروری در راستای شناسایی این دانش و مهارت‌ها و همچنین ویژگی‌های شخصیتی، انجام پژوهش‌هایی است که به تدوین و ارائه نظریه‌هایی می‌پردازد که از بطن جامعه خود برخاسته باشد. هدف: چگونگی تأثیرگذاری دانش و مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی بر خلاقیت ریاضی دانشج...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه آموزشی ریاضی خانواده­محور بر عملکرد حافظه فعال، مفاهیم پایه ریاضی و درک عدد کودکان در معرض خطر ناتوانی ریاضی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری کودکان 5 و 6 ساله پیش دبستانی‌های شهر تهران را شامل می‌شد.20 نفر از کودکان پیش­دبستانی واجد ملاک­های احتمالی ناتوانی ریاضی به صورت نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. آزمودنی­ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود