نتایج جستجو برای: زوجین تک فرزند

تعداد نتایج: 30880  

زهرا رضایی مسعود دیاریان کاظم قجاوند

هدف از این پژوهش بررسی کیفی و کمی عوامل عدم گرایش زوجین شهر اصفهان به تعدد فرزند است. جمعیت آماری در بخش کیفی شامل متخصصان و صاحبنظران و زوجین ساکن در شهر اصفهان است. در بخش کمی زوجین ساکن در شهر اصفهان که دارای یک تا دوفرزند بوده و تمایل به تعدد فرزند ندارند مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. تعداد حجم دربخش کیفی 42 نفر و در بخش کمی200 نفر است. جمع‌آوری اطلاعات پژوهشی در بخش کیفی از طریق مصاحبه و در پ...

پژوهش­های اخیر نشان‌گر کاهش سلامت روانی زوجین پس از زایش فرزند نخست است. بااین‌وجود، سلامت روانی زوجین همبستگی مثبت معنی­داری با گرایش زوجین به فرزند بیشتر داشتن و زایش فرزند پس‌ازآن دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر  به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری پس از زایش نخستین فرزند زوجین شهرستان اهواز در سال 1397 بود. بر این اساس، سه زوج که دارای تک‌فرزند کمتر ...

Journal: : 2022

هدف: این پژوهش با هدف ارائه مدل چالش‌های پرورش کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی از دیدگاه مادران و متخصصان بر اساس نظریه داده‌بنیاد انجام ‌شده است. روش: نمونه 15 مادر کودک کم‌شنوا 4 تا 6 ساله انجمن والدین شهر تهران 5 متخصص حوزه ناشنوا بودند که در سال 1400 استفاده روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. چالش ­های طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق رسیدن به اشباع نظری جمع‌آوری کدگذاری (کدگذاری باز، محوری ان...

ژورنال: :پزشکی قانونی 0
سمیه رحیمی احمدآبادی somayeh rahimi ahmadabadi سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (isfahan university) آریا حجازی aria hejazi سازمان اصلی تایید شده: سازمان پزشکی قانونی حمید عطاران hamid attaran سازمان اصلی تایید شده: سازمان پزشکی قانونی حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف hamidreza aghamohammadian sharbaf سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (ferdowsi university) حسین کارشکی hosein karashki سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (ferdowsi university) لاله کوهستانی laleh kohestani سازمان اصلی تایید شده: سازمان پزشکی قانونی

مقدمه: امروزه به واسطه میزان ناباروری زوج ها و بی سرپرستی کودکان، فرزند خواندگی در کانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مقایسه سلامت روان و شیوه های فرزند پروری در زوجین نابارور متقاضی فرزند خواندگی با زوجین بدون فرزند انجام گرفنه و به آزمون فرضیه های زیر پرداخته است: در شیوه­ های فرزندپروری (قاطع، مستبد، سهل گیر) زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند تفاوت معنی داری وجود...

ژورنال: پزشکی قانونی 2016
آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا, حجازی, آریا, عطاران, حمید, کارشکی, حسین, رحیمی احمدآبادی, سمیه , کوهستانی, لاله ,

مقدمه: امروزه به واسطه میزان ناباروری زوج ها و بی سرپرستی کودکان، فرزند خواندگی در کانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مقایسه سلامت روان و شیوه های فرزند پروری در زوجین نابارور متقاضی فرزند خواندگی با زوجین بدون فرزند انجام گرفنه و به آزمون فرضیه های زیر پرداخته است: در شیوه­ های فرزندپروری (قاطع، مستبد، سهل گیر) زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند تفاوت معنی داری وجود...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی 1392

این تحقیق با هدف تعیین نگرش زوجین در آستانه ازدواج شهرستان ارومیه (مرکز شماره 6) در خصوص تعداد مطلوب وجنس دلخواه فرزندان وعوامل موثر بر آن بر روی 210 زوج داوطلب ازدواج (420 نفر مرد وزن) انجام شد.زمان تحقیق نیمه اول سال 1392 و محدوده مکانی آن مشاوره قبل از ازدواج شهرستان ارومیه (مرکز بهداشتی ودرمانی شماره 6) بود. فرضیه های تحقیق شامل موارد زیر بودند: بین سن هنگام ازدواج زوجین و دیدگاه آنها درخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389

به منظور مقایسه ای سلامت روان زوجینی که توانایی بارداری دارند با زوجین نابارور نمونه ای متشکل از چهار گروه از زوجین: 1- زوجین ناباروری که بدنبال درمان صاحب فرزند شده اند2- زوجین ناباروری که بدنبال عدم درمان اقدام به فرزند خواندگی کردند، 3- زوجین عادی که مشکل ناباروری نداشته و دارای فرزند هستندو 4- زوجین ناباروری که فاقد فرزند می باشند( در هر گروه 50 زوج، 25 مرد و 25 زن ) به روش نمونه گیری در دس...

ژورنال: :پژوهش های مشاوره 0
سمیه کاظمیان s . kazemian, دانشگاه علامه طباطبایی نیره آزادی نقـش n . azadinaghsh دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده هدف: این مطالعه با هدف مقایسه کیفی روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم انجام شد. روش: به منظور انجام این مطالعه کیفی 12 نفر از مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی مرکز توانبخشی روزانه آهنگ و 12 نفر از مادران دارای فرزند سالم مراجعه کننده به سراهای محله نبی اکرم (ص) و چهارصد دستگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سؤالات کلی و باز در محور کیفیت ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده علوم اجتماعی 1392

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازگاری زوجین و اثر آن در الگوی فرزند آوری در شهر تهران می باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل سازگاری زوجین و تأثیر آن در الگوی فرزند آوری است. علاوه بر آن شناخت رابطه بین عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، تعداد دلخواه فرزندان، زمان اولین فرزند آوری، جنسیت فرزندان، فاصله ازدواج و تولد اولین فزند با سازگاری زوجین در شهر تهران را بررسی می نماید. روش تحقیق در این پژوهش توصی...

امروزه به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی، شاهد افزایش روند اشتغال زنان می­باشیم. اشتغال زنان متأهل کیفیت روابط زوجین با یکدیگر، نحوه تربیت فرزندان و سایر جنبه­های زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس به مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به میزان سلامت عمومی آنان پرداخته شد. روش پژوهش، مقایسه­ای از نوع پس رویدادی است که بر روی دو گروه، ۴۰ زوج هر دو ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید